over jelentése magyarul

Over jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Over magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

over jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • felett, fölött (elnyúlva)
 • fölött (szintben, rétegben)
 • felett (számban, mennyiségben), több mint
 • fölött, át (egyik oldalról a másikra)
 • (valamennyi időn) át, valami közben/alatt/folyamán
 • (egy közvetítőeszközön) át, keresztül
 • -ról, -ről (valamilyen témáról)

over jelentése határozószó nagyon gyakori

 • át (egyik oldalról/helyről a másikra)
 • odaát, odaátra
 • valamin át, keresztül (-esve/-lógva)
 • át, fel, hátra, hanyatt (másik oldalára)
 • át-, meg- (cselekvés/történés befejezettsége)
 • elmúlt, vége
 • ismételten

over jelentése példamondatokkal

The concert was over by the time we got there. - A koncertnek vége volt, mire odaértünk.

Don't make me say the same thing over and over again! - Ne kényszeríts arra, hogy újra és újra elmondjam ugyanazt!

Why don't you come over after work today? - Miért nem jössz át ma munka után?

Over time, the memories have leached from my mind. - Idővel az emlékek kilúgtak az elmémből.

Why don't you come over around six or so? - Miért nem jössz át úgy hat körül?

The protests spilled over to other cities. - A tiltakozások átterjedtek más városokra is.

That guy over there asked me what you name was. - Az a srác megkérdezte, hogy hívnak.

over jelentése kifejezésekkel

over-inflate túlságosan felfúj, túlpumpál

carry-over átvitel, maradék (összeadásnál)

going-over gyors vizsgálat, futó vizsgálat, átnézés, helyszíni szemle, bejárás, átvizsgálás, átismétlés, fejmosás, letolás

once-over jelentése: átnéz, átfut

be left over (from sth) marad, megmarad (valamiből)

bind over kötelez

blow over elvonul (vihar), elül, feledésbe megy, elsimul, feldönt, felborít

boil over túlforr, kifut (folyadék edényből)

bowl over felborít, felfordít, tehetetlenné tesz, golyóval feldönt, golyóval felborít, megzavar, elképeszt, meghökkent, elveszi bátorságát, elveszi étvágyát

bowl sb over elképeszt valakit

carry over átszállít, átvisz, megnyer valakit

change over (from sth) (to sth) áttér, átvált

chew over sth töpreng valamin, rágódik valamin, morfondíroz valamin, meghány-vet valamit

cloud over felhősödik, elkomorul

come across | come over megértik, valamilyen benyomást tesz, kifejeződik, tisztán kivehető (valamilyen érzés, elképzelés, stb.)

come over elfogja valamilyen érzés, véletlenül találkozik valakivel, véletlenül ráakad valamire

come over (to ...) átmegy valakihez (rövid látogatásra)

come over (to ...) (from ...) átmegy, átutazik (valahova messzire)

come over (to sth) átáll, átpártol

come over sb hat valakire, rájön valakire valami, elfog valakit valami

cover over befed, elterít, betemet

További kifejezések

cross over átmegy, átkel

do sb over kicsinál, elintéz valakit

do sth over újra kitisztít/kifest/tapétáz, ismét megtesz valamit

double over meggörnyed

fall over felborul, felbukik, ráesik, ráhull, hátra esik, hanyatt esik, feldől

fuss over sb sürög-forog valaki körül, nagyon figyelmes valakivel szemben, nagy hűhót csinál valaki miatt

get over sth elintéz valamit, leküzd, legyőz valamit, úrrá lesz valamin

get over sth/sb túlteszi magát valamin, kihever valamit

get sth over (to sb) megértet valamit valakivel, világossá tesz valamit valakinek

get sth over (with) túlesik valamin, letud valamit

give oneself over to sth | give oneself up to sth átadja magát valaminek, alárendeli magát valaminek

give over hagyd abba

give sth over to sth használják valamire

gloss over elkendőz, szépítget

go over (to ...) átmegy, átkel

go over sth átnéz, átvizsgál valamit, átvesz, átismétel

go over to sb/sth átvált valakihez/valamire (közvetítés)

go over to sth átpártol, átáll

hand sb over to sb átad valakit valakinek (telefonon, hírműsorban, stb.)

hand sb/sth over (to sb) (hivatalosan) átnyújt, átad

hand sth over (to sb) | hand over (to sb) | hand sth over (to sb) átruház (pozíciót, hatalmat, felelősséget, stb.)

hang over kinyúlik (szikla), kiugrik (sarok)

heel over oldalára dől (hajó), oldalra dől, oldalra hajol, megdől, oldalog

hold sth over elhalaszt, halogat, későbbre halaszt, elnapol, tovább tart műsoron

hold sth over sb sakkban tart valamivel valakit, rávesz valamivel valakit

keel over felborul

knock over ledönt, feldönt

knock sth over felborít valamit, feldönt valamit

look sth over átnéz, átvizsgál valamit

make sth over (to sb/sth) átad, átruház valamit, átalakít, átformál

move over/up arrébb megy/mozdul (helyet ad)

mull over sth tűnődik valamin, töpreng valamin, tanakodik valamin, rágódik valamin, jár az esze valamin

pass over átmegy valamin, átsuhan valamin, átsiklik valamin, mellőz valamit, átad

pick over átválogat

pore over sth figyelmét összpontosítja valamire, elmerül valamiben

preside over sth uralkodik valami felett

pull over föléje húz, áthajt, átevez

push over feldönt, felborít, fellök

put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb) meggyőzően kifejt/előad valamit valakinek, eredményesen kommunikál valakivel

roll over körbefordul, megfordul, befordul, felfordít, felbillent, felborít

row over könnyedén végigevez (evezőversenyt könnyedén megnyer)

run back over sth újra átgondol/megvitat valamit

run over kicsordul, túlcsordul, kifut

run over sth átfut, átnéz valamit, átszalad (gyakorlaton)

run sb/sth over elüt, elgázol valakit, keresztülgázol, átmegy valakin/valamin

see over sth átnéz/átvizsgál (helyet, épületet)

skate over átsiklik

slobber over sb érzelgős rajongással beszél valakiről, nyal-fal valakit, érzelgős rajongással beszél

smooth sth over elnagyol, elbagatellizál (nehézséget)

spread over sth elegyenget valamin, elterít valamin

stand over valakit felügyel, valakit közelről figyel, elhalaszt, elnapol valamit; el van halasztva valami

start over újra kezd, ismét elölről kezd

switch over átkapcsol, átvált

take over (from sb) | take sth over (from sb) átvesz, átvállal valamit valakitől, átveszi a hatalmat (párt, ország, stb. felett)

take over (from sth) fölébe kerül valaminek, uralkodóvá válik (nagyobb/fontosabb, stb. lesz), helyettesít valamit

take sth over átvesz valamit, megszerzi az irányítást (egy cég felett)

Over jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További over példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: over jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha over jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.