out jelentése magyarul

Out jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Out magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

out jelentése határozószó nagyon gyakori

 • ki, kifelé
 • valamilyen távolságra/messzire (valamitől)
 • távol, házon kívül (nem otthon/munkahelyen)
 • ki-, kikerül, kiderül, ismertté válik
 • vége
 • kiég, kialszik (tűz)
 • kiesik, kikerül (versenyből, helyzetből, tevékenységből, stb.)
 • kivonul (döntésre esküdtek)

out jelentése elöljárószó közepesen gyakori

 • (out of összevont alakja) (nem standard használat)

out jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: outs

 • kiút (problémából)
 • kiállítás
 • hatalmon nem levő párt

out jelentése ige nem gyakori

 • kiüt (valakit)
 • felfedi a homoszexualitását
 • elbocsát, kirak, kiteszi a szűrét

out jelentése melléknév nem gyakori

 • távol/házon kívül levő (nem otthon/munkahelyen)
 • kikerült, kiderült
 • nem égő/világító
 • vége van
 • nem jöhet szóba
 • nincs magánál
 • eltér, téves (számítás, becslés)
 • kint van, vonalon túl van (labda)
 • virágzásban van, nyílik (virág)

out jelentése példamondatokkal

He accomplishes whatever he sets out to do. - Mindent megvalósít, amit elhatároz.

He pulled his phone out and called his mom. - Elővette a telefonját és felhívta az anyját.

I squeezed the juice out of the oranges. - A narancsból kicsavartam a levét.

I'm going out on vacation for two months. - Kimegyek nyaralni két hónapra.

My father forbids me to go out at night. - Apám megtiltja, hogy éjszaka kimenjek.

How did that truck get all the way out there? - Hogyan került oda az a teherautó?

Don't you think it's time to get out of bed? - Nem gondolja, hogy ideje felkelni az ágyból?

out jelentése kifejezésekkel

out of date idejétmúlt, elavult, ósdi, divatjamúlt, lejárt, érvénytelenné vált (pl. jegy)

pull-out jelentése: kihúzható, kinyitható képes melléklet, leporelló, kivonás (katonai alakulatoké)

sell-out jelentése: telt ház, minden jegy elkelt, átverés, becsapás, elárulás

cut-out kivágott minta, kivágott rajz, túlterhelési megszakító

opt-out nem részvétel (választása), kivonás a helyi hatóságok felügyelete alól (iskola, kórház, stb.)

shoot-out jelentése: lövöldözés, tűzharc

out-of-town városon kívüli

clear-out jelentése: letisztult, világos

cop-out jelentése: megfutamodás

day out szabadnap, kimenő

down-and-out leégett, lecsúszott

fade-out (fokozatos) eltűnés/elhalkulás

freak-out parti

get-out szökés, szabadulás, kiszabadulás, kiút, kivezető út

out tray elintézett ügyiratok/kimenő levelek tálcája

out-and-outer páratlan a maga nemében, hétpróbás gazember, rendkívüli dolog, szenzáció, sláger, arcátlan hazugság

out-of-towner másik városból való

out-take kivágás (film, zene, stb. végleges verziójából)

out-turn hozam, termés, termelés

rig-out öltözet, öltözködés, viselet, ruha, ruházat, öltöny, ember külseje, felcicomázás, nevetséges kiöltözködés, kelengye, felszerelés, teljes készlet, teljes felszerelés

shake-out racionalizálás, létszámcsökkentés, gazdasági konszolidáció/normalizálódás

További kifejezések

share-out felosztás, szétosztás (pénzé)

time out pihenőidő, gyerek magára hagyása (amíg lecsillapodik)

bombed-out kibombázott

thought-out átgondolt, körültekintéssel kimunkált

washed out jelentése: (mosásban) kifakult, fakó, elszíntelenedett, legyengült, kimerült

way-out jelentése: furcsa, szokatlan, túl modern, extrém

worn out kimerült, elhasznált, elkopott, agyonhasznált, viseltes, kopott, elnyűtt, fáradt, agyonfáradt, túl sokszor ismételt, túl sokszor hajtogatott, elcsépelt, elkoptatott

act sth out (szertatást) lefolytat, eljátszik valamit (történetet), megcselekszik valamit, eljátszik valamit (való helyzetben)

ask sb out randevúra hív valakit

back out (of sth) visszakozik, visszatáncol, kiugrik (megállapodásból)

bail out óvadék ellenében szabadon enged, kimer, kiugrik

bale out ejtőernyővel kiugrik

bawl sb out lehord valakit

bear out megerősít, igazol

beat out vékonyra kikalapál, kiver

belt sth out teli tüdővel énekel, bömbölve/harsogva zenél

black out kihúz (írást), áthúz, elsötétít, kiolt

blot out kitöröl, elfeledtet, eltakar

blow out elfúj, felpuffaszt, kifúj, kifúvat, kialszik, leereszt, kiég, kiolvad

board out kosztba ad, nem otthon étkezik

boot sb out (of sth) kidob, kirúg, kitesz valakit (valahonnét, munkahelyről, stb.)

bow out elbúcsúzik, lelép, leköszön, eltávozik

bowl out kizár a játékból, legyőz, megbuktat, sarokba szorít, torkára forrasztja a szót valakinek

brazen out hetykén csinál, magabiztosan csinál

break out kitör, elszökik

bring sb out sztrájkba visz/szólít

bring sb out of oneself bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz valakinek

bring sth out kihoz valakiből/valamiből valamit (kivált/előidéz valamit), kiemel, kihangsúlyoz, jól láthatóvá/érthetővé tesz valamit, kihoz, piacra dob (új terméket); kihoz, megjelentet, publikál valamit

bring sth out in sth kiveri, kiüti valami (a bőrét)

burn out kiéget, elég, kiég, kialszik

call sb out kihív valakit (orvost, szerelőt, stb.), sztrájkra szólít

camp out táboroz, sátorozik, szabad ég alatt hál

cancel out | cancel sth out kiegyenlít, semlegesít

carry out teljesít, végrehajt, kivitelez

catch out rajtakap, tetten ér

catch sb out rajtakap valakit

chase sb/sth away/off/out/etc. elkerget valakit/valamit

cheat sb out of sth kicsal valakiből valamit

check out kijelenti magát, távozik, bélyegez, meghal, elvisz, elhoz, kivált, elmegy, lelép

chew sb out keményen lehord valakit, keményen letol valakit, lebaltáz valakit

chuck out kidob

churn out termel

clear out kiürít, anyagilag tönkretesz, meglép, meglóg, lelép

clock out távozáskor bélyegez

comb out kifésül, átfésül

come out kijön, feljön, előbukkan (nap, hold), nyílik, kinyílik (virág), kijön, megjelenik, publikálják, kiderül, kitudódik, napvilágra kerül, előhívható (kép), kijön, megmutatkozik, kijön (szó valakiből), (nyilvánosan) állást foglal/síkraszáll (valami mellett/ellen), munkát beszüntet, sztrájkba lép, nyíltan felvállalja homoszexualitását, bevezetik a társaságba (régies)

come out (of sth) kijön valahonnét (rögzített helyzetből), kijön (folt, szennyeződés)

come out at sth kitesz valamennyit

come out in sth kiveri valami (a bőrét), pattanások jönnek rá

come out of sth kifejlődik valamiből

come out with sth kijelent, bejelent, mond valamit, előhozakodik valamivel, előjön valamivel, kirukkol valamivel, kiad, publikál valamit, kijön valamivel

conk out bedöglik, lerohad, lerobban

cop out nem teljesíti a kötelességét, megfutamodik, kibújik valami alól, kilép a buliból, kiszáll a buliból, kiugrik a buliból

count out kiszámol

crank sth out rutinszerűen legyárt/termel, összedob, összeüt (átv.), ont valamit

crowd out kiszorít

Out jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További out példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: out jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha out jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.