order jelentése magyarul

Order jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Order magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

order jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: orders

 • rend
 • rendszer
 • sorrend
 • rendelet, határozat
 • parancs, utasítás
 • szabály
 • rendelés, megrendelés
 • megbízás
 • utalvány
 • érdemrend, rendjel
 • rend, rang
 • (társadalmi) osztály
 • szerzetesrend, lovagrend
 • (élővilágban) rend

order jelentése ige gyakori

Ragozása: orders, ordering, ordered

 • rendel, elrendel
 • parancsol, megparancsol
 • vezényel
 • rendel, megrendel (árut, stb.)
 • előír, rendel (orvos)
 • rendez, elrendez, igazgat
 • pappá szentel, felszentel

order jelentése példamondatokkal

Make sure your homework and assignments are in order. - Győződjön meg arról, hogy a házi feladat és a feladatok rendben vannak.

You will be notified when your order has arrived. - Értesítést kap, ha megérkezett a rendelése.

You have to drink and eat in order to stay alive. - Innod és enned kell, hogy életben maradj.

An order is an order and must be obeyed! - A parancs parancs, és azt be kell tartani!

Can you make sure our order has no peanuts? - Meg tudja győződni arról, hogy rendelésünk nem tartalmaz földimogyorót?

The controls of the plane were out of order. - A gép kezelőszervei nem működtek.

It was ordered that the classroom be put in order. - Elrendelték a tanterem rendbetételét.

order jelentése kifejezésekkel

affiliation order apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezés

holy orders egyházi rend, papi rend

maintenance order tartásdíj kötelezettség

money order pénzesutalvány

order book megrendelési könyv, napirend

order of magnitude nagyságrend

postal order pénzesutalvány

standing order állandó rendelés, folyamatos rendelés

order out kiparancsol

Order jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További order példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: order jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha order jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.