open jelentése magyarul

Open jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Open magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

open jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: opens, opening, opened

 • nyit, kinyit (ajtót, ablakot)
 • szétnyit, kitár (szárnyat, stb.)
 • kinyit (üzletet, stb.)
 • nyit, megnyit, megalapít (üzletet, mozgalmat, stb.)
 • megnyit (lehetőséget)
 • megszakít (áramkört)

open jelentése melléknév nagyon gyakori

 • nyitott
 • nyitott, fedetlen
 • kinyílt (virág, stb.)
 • nyitva van (üzlet, hivatal, stb.)
 • nyitott, szabadon elérhető
 • nyitott, őszinte
 • nyitott, nem eldöntött/megoldott, eldöntetlen
 • nyílt (hangzó, szótag)
 • szabad, akadálymentes
 • nyitott (áramkör)
 • laza, nem szoros/tömött (ruhaanyag, textil)

open jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: opens

 • szabad ég/levegő
 • nyilvánosság
 • nyílt bajnokság/verseny
 • megszakadás (áramköré)

open jelentése példamondatokkal

Don't leave all the doors open all the time! - Ne hagyja az összes ajtót állandóan nyitva!

No one had the guts to open their mouths. - Senkinek sem volt mersze kinyitni a száját.

I don't think that banks are open today. - Nem hiszem, hogy a bankok ma nyitva vannak.

Banks as well as some companies won't be open next Monday. - A bankok és egyes cégek jövő hétfőn nem lesznek nyitva.

I cannot open this box without breaking it. - Nem tudom kinyitni ezt a dobozt anélkül, hogy fel nem törnék.

She couldn't open the door because it was bolted from inside. - Nem tudta kinyitni az ajtót, mert belülről be volt reteszelve.

If you open the windows, bugs will come in. - Ha kinyitod az ablakokat, akkor bejönnek a hibák.

open jelentése kifejezésekkel

open-ended jelentése: nyitva hagyott, nem lezárt, folytatható, többféle választ lehetővé tevő, tág körűen értelmezhető

open-minded jelentése: nyitott gondolkodású, fogékony (új nézetekre, gondolatokra)

open-necked jelentése: nyitott nyakú (ingen felső gomb nyitva, nyakkendő nélkül)

open-plan jelentése: közfalak nélküli (nagy helyiség)

open secret nyílt titok

opening hours nyitva tartás

opening night bemutató előadás, bemutató

opening time nyitás

open-eyed szemfüles

open-handed tenyeres, tenyérrel történő, bőkezű, adakozó

open-hearted nyíltszívű

open-mouthed jelentése: tátott szájú, falánk, ragadozó

open into/onto sth nyílik valahova, vezet valahova

open out kiszélesedik, megnagyobbodik

open out (to sb) megnyílik (valakinek), kitárulkozik (valakinek)

open sth up kinyit (bezárt valamit)

open sth up | open up lehetővé/elérhetővé válik/tesz, kinyit (üzletet), nyit, megnyit, alapít, kezdődik, indul, kifejlődik; kezd, indít; kifejleszt, szétnyílik; szétnyit

open up tüzelni, lőni kezd, nyissa/nyisd ki!

Open jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További open példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: open jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha open jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.