old jelentése magyarul

old angolul

Old jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Old magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

old jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: older, oldest

  • öreg, idős
  • vén, régi (régen készült)
  • régi, ósdi (régóta meglevő/használt)
  • unalmas, fárasztó
  • volt, egykori
  • régóta tartó, régóta létező/ismert
  • valamilyen idős, vhány éves
  • a jó öreg/régi ...

old jelentése példamondatokkal

I think that you're about thirteen years old. - Azt hiszem, körülbelül tizenhárom éves vagy.

How old do you have to be to buy medicine? - Hány évesnek kell lennie ahhoz, hogy gyógyszert vásároljon?

The old house was converted into a mosque. - A régi házat mecsetté alakították át.

I remember doing that when I was thirteen years old. - Emlékszem, tizenhárom éves koromban ezt csináltam.

I met one of your old boyfriends yesterday. - Tegnap találkoztam az egyik régi pasiddal.

I bumped into an old friend on my way home. - Hazafelé menet egy régi barátomba ütköztem.

The old man you just saw is my grandfather. - Az öregember, akit most láttál, a nagyapám.

old jelentése kifejezésekkel

old-fashioned jelentése: divatjamúlt, ódivatú, divatból kiment, régimódi, régivágású, maradi (valaki), rosszalló, helytelenítő, elítélő (pl. arckifejezés)

year-old egyéves

age-old ősrégi

old age öregkor, aggkor, vénség

old boy jelentése: öreg fiú, öregdiák, vén diák

old fogey régimódi ember, maradi ember, ósdi ember, világtól elmaradt vén ember, begyepesedett fejű vén ember

old hand tapasztalt vén róka, fegyenc, tapasztalt őserdei munkás, tapasztalt őserdei lakó

old man fater, öreg, ős, férj

old master régi mester, régi festő, régi mester képe

old stager tapasztalt vén róka, kitanult vén róka

old-age pension öregkori biztosítás, öregségi járulék

old-fashioned jelentése: koktélfajta (whisky, gyomorkeserű, víz, cukor)

old-timer veterán

old-established régi, régóta fennálló

old-line régi vágású

old-maidenish vénlányos, vénkisasszonyos

old-maidenly vénlányos, vénkisasszonyos

old-maidish vénlányos, vénkisasszonyos

old-time azelőtti, hajdani, klasszikus (táncok), tradicionális (folklór zene) (US)

old-world ókori, óvilági, hajdani, azelőtti, ódivatú, régi, régi világbeli

Old jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További old példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: old jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha old jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.