obtain jelentése magyarul

Obtain jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Obtain magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

obtain jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: obtains, obtaining, obtained

  • megkap
  • hozzájut
  • fennáll
  • érvényben van
  • elér
  • kap

obtain jelentése példamondatokkal

Every effort will be made to obtain tickets to his showing. - Mindent megteszünk annak érdekében, hogy jegyeket szerezzünk a bemutatójára.

She could obtain more information if she was friendlier with him. - További információhoz juthatna, ha barátságosabb lenne vele.

Imported goods can be difficult to obtain. - Az importált áruk beszerzése nehézkes lehet.

What we obtain by asking is not really ours. - Amit megkérdezéssel kapunk, az nem igazán a miénk.

She tried to obtain a ticket for the concert. - Megpróbált jegyet szerezni a koncertre.

Don't obtain wealth at the expense of your conscience. - Ne szerezzen vagyont a lelkiismerete rovására.

I still have not been able to obtain my license. - Még mindig nem sikerült megszereznem a jogosítványomat.

Obtain jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További obtain példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: obtain jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha obtain jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.