oblige jelentése magyarul

Oblige jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Oblige magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

oblige jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: obliges, obliging, obliged

  • kötelez
  • kényszerít
  • lekötelez
  • szívességből csinál

oblige jelentése példamondatokkal

The laws oblige all citizens to pay taxes. - A törvények minden állampolgárt adófizetésre köteleznek.

The law obliges us to send our children to school. - A törvény kötelez bennünket arra, hogy gyermekeinket iskolába adjuk.

That obliges me to change my opinion. - Ez arra kötelez, hogy megváltoztassam a véleményemet.

No one's obliged to do more than they're able. - Senki sem köteles többet tenni, mint amennyit képes.

Because of the heavy rain, we were obliged to stay there. - A nagy eső miatt kénytelenek voltunk ott maradni.

The government was obliged to make changes in its foreign policy. - A kormány köteles volt változtatni külpolitikájában.

I would be much obliged if you could keep quiet. - Lekötelezne, ha csendben maradna.

Oblige jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További oblige példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: oblige jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha oblige jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.