object jelentése magyarul

Object jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Object magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

object jelentése főnév gyakori

Többes száma: objects

 • tárgy
 • cél
 • szándék
 • feladat
 • akadály
 • dolog
 • nevetséges ember
 • nevetséges dolog
 • szánalomra méltó ember

object jelentése ige gyakori

Ragozása: objects, objecting, objected

 • kifogásol
 • ellenez
 • tiltakozik
 • óvást emel

object jelentése példamondatokkal

I cannot but object to his opinion as to the matter. - Nem tehetek mást, mint kifogást a véleményével kapcsolatban.

I have gathered examples with the object of making a dictionary. - Példákat gyűjtöttem szótárkészítés céljából.

I'll just take a bite, if you don't object. - Csak harapok egyet, ha nem ellenkezik.

Whoever may object to this plan, I will carry it out. - Aki tiltakozik a terv ellen, azt végrehajtom.

A valuable object decreases in value if it is damaged. - Egy értékes tárgy értéke csökken, ha megsérül.

His object in life was to become a musician. - Életcélja az volt, hogy zenész legyen.

I don't mean to object to your proposal. - Nem akarok kifogást emelni a javaslata ellen.

object jelentése kifejezésekkel

object-oriented objektum orientált (programozás)

direct object közvetlen tárgy, accusativusi tárgy

indirect object részeshatározó

object lesson szemléltető óra, szemléltető példa, intő példa

Object jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További object példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: object jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha object jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.