nervously jelentése magyarul

Nervously jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Nervously magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

nervously jelentése határozószó közepesen gyakori

  • idegesen, izgatottan, nyugtalanul (aggódva)

nervously jelentése példamondatokkal

Her fingers played nervously over the stops of her typewriter. - Ujjai idegesen játszottak az írógépe ütközőin.

As his lips got bluer, I nervously waited for the ambulance. - Ahogy ajkai kékebbek lettek, idegesen vártam a mentőt.

The young man drummed his fingers on the table nervously. - A fiatalember idegesen dobolt az ujjaival az asztalon.

He nervously opened the front door. - Idegesen kinyitotta a bejárati ajtót.

The dog nervously looks at the master. - A kutya idegesen néz a gazdára.

She waited nervously for his anger to subside. - Idegesen várta, hogy a férfi dühe alábbhagyjon.

They nervously shuffled their feet. - Idegesen csoszogtak a lábukkal.

*Szócikk: nervously jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha nervously jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.