mind jelentése magyarul

mind angolul

Mind jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Mind magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

mind jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: minds

 • értelem, elme, ész
 • emlékezet
 • érzület
 • gondolkodásmód
 • lélek
 • szellem
 • kedv
 • akarat, szándék
 • elhatározás
 • vélemény

mind jelentése ige gyakori

Ragozása: minds, minding, minded

 • törődik (valamivel)
 • figyelembe vesz (valamit)
 • figyel (valakire/valamire)
 • vigyáz (valamire)
 • kifogásol, ellenez
 • felügyel, vigyáz (gyerekre)

mind jelentése példamondatokkal

I'd like to go with you if you don't mind. - Szeretnék veled menni, ha nem bánod.

Ask me the first question that pops into your mind. - Tedd fel nekem az első kérdést, ami eszedbe jut.

Memories of old times rushed back into my mind. - Régi idők emlékei kavarogtak vissza az elmémben.

I don't understand why you changed your mind. - Nem értem, miért gondolta meg magát.

I don't like the way you speak your mind. - Nem tetszik, ahogy kimondod a véleményed.

I don't even want to know what you have in mind. - Nem is akarom tudni, mire gondol.

I don't mind staying home with the kids. - Nem bánom, hogy otthon maradok a gyerekekkel.

mind jelentése kifejezésekkel

single-minded jelentése: egyszerű, egyenes, nyílt, egyetlen célt szem előtt tartó, céltudatos, egyetlen célra törő

fair-minded jelentése: igazságos, elfogulatlan, pártatlan

high-minded emelkedett szellemű, nemes lelkű, fennkölt, gőgös, kevély, büszke

like-minded jelentése: hasonlóan gondolkozó, azonos gondolkodású, hasonelvű, egyívású

mind-boggling jelentése: elsöprő, megdöbbentő, elképesztő

narrow-minded jelentése: szűk látókörű, kicsinyes, elfogult, korlátolt

open-minded jelentése: nyitott gondolkodású, fogékony (új nézetekre, gondolatokra)

absent-minded jelentése: szórakozott, figyelmetlen, nem figyelő, feledékeny

bloody-minded nagyon rosszkedvű

broad-minded jelentése: liberális gondolkodású, megértő

feeble-minded gyengeelméjű

mind-bending sokkoló, meglepő, zavarba ejtő, pszichedelikus

mind-blowing jelentése: jó, remek, eszméletlen, óriási haláli, oltári

noble-minded nemes lelkű, fennkölt gondolkodású

petty-minded kicsinyes, alantas gondolkozású, korlátolt

right-minded józan gondolkozású, épeszű

simple-minded egyszerű/primitív gondolkozású

small-minded jelentése: kicsinyes, kicsinyeskedő, alantas gondolkodású, alantas gondolkodásra valló, szűk látókörű, szűkkeblű

sober-minded józan ítéletű, józan gondolkodású, megfontolt, komoly

strong-minded erélyes, határozott

weak-minded gyengeelméjű, határozatlan

További kifejezések

woolly-minded zavarodott

worldly-minded anyagias gondolkodású

Mind jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További mind példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: mind jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha mind jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.