method jelentése magyarul

Method jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Method magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

method jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: methods

  • módszer
  • eljárás
  • mód
  • módozat
  • rendszer
  • rendszeresség

method jelentése példamondatokkal

You cannot solve this problem with the usual method. - Ez a probléma nem oldható meg a szokásos módszerrel.

The new method has already found proponents in many countries. - Az új módszer már számos országban talált támogatókra.

It is doubtful whether this method will work. - Kétséges, hogy ez a módszer működni fog.

Our new method of doing that is quicker and more efficient. - Új módszerünk erre gyorsabb és hatékonyabb.

This method has its advantages and disadvantages. - Ennek a módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

She adapted her teaching method to slow learners. - Tanítási módszerét a lassú tanulókhoz igazította.

What method do you use to organize your files? - Milyen módszert használ a fájlok rendszerezésére?

method jelentése kifejezésekkel

direct method direkt módszer, közvetlen módszer

Method jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További method példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: method jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha method jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.