mark jelentése magyarul

Mark jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Mark magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

mark jelentése ige gyakori

Ragozása: marks, marking, marked

 • megjelöl, jelzéssel lát el
 • nyomot hagy (valamin)
 • bélyegez
 • osztályoz (dolgozatokat)
 • jelez, jellemez (vonás, tulajdonság)
 • jelent
 • észrevesz
 • figyel, megfigyel
 • megjegyez (intelmet)

mark jelentése főnév gyakori

Többes száma: marks

 • jel, nyom, jegy
 • vonás
 • cél, céltábla, célpont
 • márka, (gyári) jel
 • (megkülönböztető) jelzés
 • bélyeg
 • kézjegy
 • osztályzat, jegy
 • fontosság
 • mérték, szint
 • rajtvonal, start-

mark jelentése példamondatokkal

Mark needs to think about his own shortcomings. - Marknak el kell gondolkodnia a saját hiányosságain.

She achieved the highest mark in the exam. - A vizsgán a legmagasabb pontszámot érte el.

You cannot make a good mark without working hard. - Kemény munka nélkül nem lehet jó jegyet felmutatni.

Mark does not write in his native language. - Mark nem az anyanyelvén ír.

Mark was undervalued and didn't get any opportunities. - Mark alulértékelődött, és nem kapott lehetőséget.

Mark kept trying to convince his parents. - Mark folyamatosan próbálta meggyőzni a szüleit.

Mark could have presented that differently. - Mark ezt másként is bemutathatta volna.

mark jelentése kifejezésekkel

black mark elégtelen osztályzat, megrovás

exclamation mark felkiáltójel

pass mark elégséges eredmény, elégséges osztályzat

punch-mark lyukasztás helye, megjelölés

punctuation mark írásjel

question mark kérdőjel

mark off kijelöl, elhatárol

mark out kijelöl, kitűz

Mark jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További mark példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: mark jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha mark jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.