man jelentése magyarul

Man jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Man magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

man jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: men

 • férfi
 • munkás
 • legénység
 • férj
 • kedves, szerető
 • (az igazi) férfi
 • az embere valakinek (a keresett/üldözött bűnöző)
 • szolga, inas
 • hűbéres, vazallus
 • ember
 • emberiség
 • feljebbvalók
 • bábu (társasjátékban)

man jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: mans, manning, manned

 • működtet, kiszolgál (helyet, gépet)
 • véd (erődöt)
 • (emberrel) ellát
 • megerősít, bátorít

man jelentése indulatszó nem gyakori

 • ember! (meglepetés, csodálat, stb. kifejezése)

man jelentése példamondatokkal

They had heard that he was a very honest man. - Azt hallották, hogy nagyon becsületes ember.

That man was reduced to begging for money. - Az az ember pénzért könyörögni kezdett.

I don't get along with the man who lives next door. - Nem jövök ki a szomszédban lakó férfival.

You're the most handsome man I've ever seen. - Te vagy a legjóképűbb férfi, akit valaha láttam.

When thought ceases, man ceases to exist. - Amikor a gondolkodás megszűnik, az ember is megszűnik létezni.

The policeman suspected the man was guilty. - A rendőr a férfi bűnösségét gyanúsította.

This is the man who they say stole the car. - Ez az az ember, akiről azt mondják, ellopta az autót.

man jelentése kifejezésekkel

man-made jelentése: mesterséges, szintetikus, mű-

one-man jelentése: egyszemélyes

angry young man dühös fiatal, lázadó fiatal

best man vőlegény tanúja, vőfély

family man családapa, otthonülő ember

fancy man szívszerelem, selyemfiú, strici

he-man jó felépítésű, izmos férfi

leading man vezető ember, fő ember, kiválóság, fejes, férfi sztár, férfi főszereplő, hősszerelmes, fertálymester, első osztályú matróz

man-eater jelentése: emberevő, kannibál, emberevő vadállat, emberevésre szokott vadállat, harapós ló

man-hater férfigyűlölő

man-hour jelentése: munkaóra

man-of-war hadihajó

medicine man kuruzsló, vajákos, vajákos ember

odd-job man jelentése: napszámos, alkalmi munkás, mindenes

old man fater, öreg, ős, férj

one-man band egyszerre több hangszeren játszó zenész

right-hand man jobb oldalon álló ember, jobb szárnyon álló ember, jobb keze valakinek, bizalmi ember, nélkülözhetetlen ember

yes-man bólogató jános, fejbólintó jános

man-eating emberevő, kannibál, harapós

man-sized embernagyságú

Man jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További man példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: man jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha man jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.