low jelentése magyarul

Low jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Low magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

low 1 jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: lower, lowest

 • alacsony
 • mély
 • kis
 • csekély
 • alsó (helyzetben levő)
 • alacsony (származású, rangú)
 • alacsonyrendű
 • alsóbbrendű, alantas, közönséges
 • aljas
 • gyenge, erőtlen, rossz (állapot)
 • lehangolt, rosszkedvű
 • halk, csendes
 • mély (hang)

low 1 jelentése határozószó kevésbé gyakori

 • alacsonyan
 • mélyen
 • halkan
 • mély hangon
 • gyengén

low 2 jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: lows

 • tehénbőgés

low 2 jelentése ige nem gyakori

 • bőg (tehén)

low jelentése példamondatokkal

At low temperatures, water turns to ice. - Alacsony hőmérsékleten a víz jéggé válik.

They complained about their low salaries. - Panaszkodtak alacsony fizetésük miatt.

Light from the low sun streamed through the windows. - Az alacsony napfény fénye áradt be az ablakokon.

This product was discontinued due to low sales. - Ez a termék az alacsony eladások miatt megszűnt.

The handlebars on your bicycle are too low. - Kerékpárjának kormánya túl alacsonyan van.

The probability of that happening is low. - Ennek kicsi a valószínűsége.

You bought a low quality leather jacket. - Rossz minőségű bőrdzsekit vásárolt.

low jelentése kifejezésekkel

low-cost olcsó, alacsony költségű

low-level jelentése: alacsony szintű

low-income alacsony jövedelmű, kis jövedelmű, kis nemzeti jövedelmű (ország)

low-key jelentése: halkra fogott, visszafogott, mérsékelt, homályos, tompított (tónus)

low-fat alacsony zsírtartalmú

low-lying jelentése: alacsony fekvésű, mélyen fekvő

low-paid rosszul fizető, rosszul kereső

low gear első sebesség

low life alantas élet, alvilági élet

low pressure kis nyomás, alacsony nyomás

low tide apály, alacsony vízállás

low water apály, alacsony vízállás

low-down jelentése: bizalmas felvilágosítás, bizalmas értesítés, bizalmas közlés, bizalmas információ, dolog lényege, dolog veleje, nyers tények

lower case nyomtatott kisbetű

low-class alacsonyrendű, alantas, közönséges, gyenge minőségű, rossz minőségű

low-cut mélyen dekoltált, mély kivágású

low-down jelentése: alacsony, földet súroló, aljas, hitvány, becstelen

low-pitched mély, mélyebbre hangolt, szerény, kis hajlású, alacsony mennyezetű, kis emelkedésű

low-spirited lehangolt, letört, bátortalan

low-voiced mély hangú, halk hangú, halk szavú

Low jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További low példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: low jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha low jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.