look jelentése magyarul

Look jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Look magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

look jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: looks, looking, looked

 • néz, megnéz
 • tekint, megtekint
 • megszemlél
 • valaminek néz/tekint
 • valaminek látszik, tűnik, kinéz
 • néz valamerre (ház, ablak, stb.), kilátása/rálátása van valamire

look jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: looks

 • nézés
 • pillantás
 • tekintet
 • megtekintés
 • kinézet
 • megjelenés
 • külső
 • arckifejezés
 • stílus, divat

look jelentése indulatszó nem gyakori

 • nézd (figyelemfelhívás)

look jelentése példamondatokkal

You look like you don't know what to do. - Úgy néz ki, mint aki nem tudja, mit tegyen.

I don't look forward to going to school. - Nem várom, hogy iskolába menjek.

First of all, you must look it up in the dictionary. - Először is meg kell keresni a szótárban.

You look like someone I was at secondary school with. - Úgy nézel ki, mint akivel a középiskolában jártam.

Look around you, you're surrounded by good friends. - Nézz körül, jó barátok vesznek körül.

You don't look like you're from around here. - Nem úgy néz ki, mintha innen származna.

Your eyes bother me, so don't look at me. - Zavar a szemed, szóval ne nézz rám.

look jelentése kifejezésekkel

good-looking jelentése: csinos, vonzó, jóképű

forward-looking jelentése: előretekintő, újító, haladó

good looks csinos arc, csinos külső, szép arc, szép külső

look-in jelentése: esély/lehetőség (részvételre, sikerre, stb.)

look-see szemre vétel, futólagos megtekintés/körülnézés

looking glass jelentése: tükör, tükörüveg

mean-looking szegényes külsejű, kopottas külsejű, gyanús külsejű, sötét külsejű

nice-looking szép, csinos, helyes, jó külsejű, tetszetős

look after yourself | look after sb/sth gondoz valakit/valamit, gondoskodik valamiről/valakiről, törődik valakivel/valamivel, a saját érdekeivel törődik

look ahead (to sth) előre tekint (valamire), gondol a jövőre

look around/round körülnéz, körültekint

look around/round (sth) körülnéz/körbenéz valahol

look around/round for sth körülnéz valami után, mindenfelé keres valamit

look at sth megszemlél, megvizsgál, tanulmányoz, átgondol, megfontol, tekint, szemlél valahogy valamit

look back (on sth) visszatekint, visszagondol (valamire)

look down on sb/sth lenéz valakit/valamit

look for sth reménykedik valamiben, vár valamit, számít valamire

look forward alig vár valamit, előre örül valaminek

look in (on sb) benéz (valakihez), rövid látogatás tesz

look into sth megvizsgál, kivizsgál, tanulmányoz valamit, átnéz, átfut, átlapoz

look on végignéz, nézőként jelen van (nem keveredik bele)

További kifejezések

look on sb/sth as sb/sth valakiként/valamiként tekint valakire/valamire

look on sb/sth with sth valahogy tekint valakire/valamire

look out vigyázz! (veszélyre figyelmeztetés)

look out for sb/sth vigyáz, ügyel valamire, igyekszik elkerülni valamit, próbál észrevenni/megtalálni valakit/valamit

look out for yourself/sb a saját/valaki érdekeivel törődik

look round hátranéz, hátrafordul

look sb up felkeres valakit, meglátogat valakit

look sth out (for sb/sth) kikeres (valakinek valamit)

look sth over átnéz, átvizsgál valamit

look sth up kikeres valamit (szótárból), utánanéz valaminek (pl. könyvben)

look through sb keresztülnéz valakin

look through sth (gyorsan) átnéz, átfut, átvizsgál

look to sb for sth | look to sb to do sth számít valakire valamiben, vár/elvár valakitől valamit

look to sth átgondol, áttekint valamit

look up javul, fellendül, virágzásnak indul

look up (from sth) felnéz, feltekint (valamiről)

look up to sb felnéz valakire, csodál valakit, tisztelettel tekint valakire

Look jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További look példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: look jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha look jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.