live jelentése magyarul

Live jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Live magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

live 1 jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: lives, living, lived

 • él valameddig
 • él, életben van
 • él, megél (valamilyen módon)
 • átél, túlél valamit
 • él, fennmarad, megmarad (emlékezetben)
 • él valamiért
 • él, lakik valahol/valakivel
 • tartanak valamit valahol

live 2 jelentése melléknév gyakori

 • élő, életben levő, eleven
 • élő, egyenes (közvetítés, koncert, stb.)
 • feszültség alatt levő (berendezés, vezeték)
 • működőképes, éles (lövedék)
 • égő, izzó (szén)
 • játékban levő (labda)
 • eleven, időszerű, aktuális (téma)

live 2 jelentése határozószó kevésbé gyakori

 • egyenesben, élőben

live jelentése példamondatokkal

I don't think that I can live without you. - Nem hiszem, hogy tudnék nélküled élni.

You still live with your parents, don't you? - Még mindig a szüleidnél laksz, nem?

I don't think that I'd ever want to live here. - Nem hiszem, hogy valaha is szeretnék itt élni.

Don't live like you want to, live how you can. - Ne úgy élj, ahogy szeretnél, élj úgy, ahogy tudsz.

This is my house, but I don't live here. - Ez az én házam, de nem itt lakom.

Our children don't live here any longer. - Gyermekeink már nem élnek itt.

Do most students at your school live in dorms? - Az Ön iskolájában a legtöbb diák kollégiumban él?

live jelentése kifejezésekkel

short-lived jelentése: rövid éltű, rövid életű, rövid ideig tartó, kérész életű

live-in valakivel együtt élő/lakó személy

long-lived hosszú felezési idejű

living death halálnál is rosszabb élet, élő halál

living room nappali (szoba)

living wage létminimum

standard of living életszínvonal

good-living erkölcsös, jámbor, jó erkölcsű

live-in bentlakó (alkalmazott), (szexuális kapcsolatban) együtt élő, bentlakásos

live by doing sth valamiből él, megél, fenntartja magát

live by sth valami szerint él (hit, elv, stb.)

live for sb/sth valaminek/valakinek él, valaminek szenteli az életét

live in bent lakik (ahol tanul/dolgozik)

live off sb/sth valakiből/valamiből él, eltartatja magát

live off sth valamin él, valamivel táplálkozik

live on tovább él, fennmarad

live on sth valamin él, valamivel táplálkozik, valamin él, folyton azt eszi, megél valamennyi pénzből

live out nem alakik bent (munkahelyen, iskolában)

live out sth valamit kiél (fantáziát, stb.), éli a hátralevő életét valahogy/valahol

live sth down elfelejtet valamit (amit tett)

live through sth túlél valamit, élve megúszik valamit, átél valamit

További kifejezések

live together együtt/egy házban lakik valakivel, együtt él valakivel

live up to sth valamilyen várakozásnak/elvárásnak megfelel

live with sb együtt/egy házban lakik valakivel, együtt él valakivel

live with sth él valamivel, elfogad valamit (mert nincs választása)

Live jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További live példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: live jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha live jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.