line jelentése magyarul

Line jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Line magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

line 1 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: lines

 • vonal
 • (adott célra szolgáló) zsinór, kötél, huzal, vezeték, stb.
 • sor (írott, nyomtatott), szövegsor
 • sor
 • tevékenységi ág/terület
 • arcvonal

line 1 jelentése ige gyakori

Ragozása: lines, lining, lined

 • szegélyez (pl. utat)
 • sorakozik, sorba áll
 • sorakoztat, sorba állít
 • vonalaz, megvonalaz
 • vonalkáz
 • csíkoz, barázdál (arcot, homlokot, stb.)

line 2 jelentése ige gyakori

Ragozása: lines, lining, lined

 • bélel, bebélel (ruhát)
 • bevon, kibélel valamivel valamit
 • burkol, beburkol (pl. felületet)

line jelentése példamondatokkal

I've just picked up a fault in the line. - Hibát észleltem a vonalban.

You're the next in line for promotion, aren't you? - Te vagy a következő az előléptetési sorban, igaz?

Our athletes crossed the finish line last. - Sportolóink ​​utoljára lépték át a célvonalat.

There was a long line in front of the vending machine. - Hosszú sor állt az automata előtt.

She bought some fresh vegetables without having to wait in line. - Vásárolt néhány friss zöldséget anélkül, hogy sorban kellett volna állnia.

He drew a straight line with his pencil. - Egyenes vonalat húzott a ceruzával.

The two runners reached the finish line at the same time. - A két futó egyszerre ért célba.

line jelentése kifejezésekkel

line-up jelentése: felsorakozás, felállás, sor, eseménysor, program, felismerés, azonosítás (a felsorakozottak közül) (US)

tree-lined fasorral szegélyezett

bar line ütemvonal (zene)

dividing line záróvonal

dotted line pontozott vonal

fishing line horgászzsinór

front line arcvonal, frontvonal

goal line gólvonal

line drawing vonalas rajz, vázlat

load line merülési szintvonaljelzés

main line fővonal

marriage lines házasságlevél

plumb line függőón, függővonal, irányzózsinór, mélységmérő, mélységmérő ón, fenékmérő fonál, függőleges, függőón által jelzett irány

washing line ruhaszárító kötél

old-line régi vágású

line sb/sth up sorba állít/rak, besorol (előkészít, tervbe vesz), felsorakoztat, rendelkezésre állít

line sth up (with sth) beállít, beigazít, valamihez (megfelelő pozícióba)

line up sorakozik, felsorakozik, sort áll, sorba áll

Line jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További line példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: line jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha line jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.