like jelentése magyarul

Like jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Like magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

like 1 jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • olyan mint
 • úgy mint, ugyanúgy mint, ahogy
 • valamihez hasonlóan, valamiként
 • ahogy várható/jellemző valakire/valamire
 • milyen (kérdésben)
 • így, úgy
 • úgymint
 • mint például

like 1 jelentése határozószó gyakori

 • hogy úgy mondjam ...
 • mondja valaki (mondom én, stb.) (hozzáállás valamihez)
 • úgy mint, ahogy

like 1 jelentése kötőszó gyakori

 • úgy mint
 • mint ahogy
 • úgy mintha

like 1 jelentése melléknév közepesen gyakori

 • hasonló
 • ilyen, olyan, akkora
 • hasonlító
 • az eredetihez hű/hasonlító (kép, stb.)

like 1 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: likes

 • (hozzá) hasonló (dolog/személy)
 • iyen, olyan (dolog) (meglepetés/hangsúlyozás)

like 2 jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: likes, liking, liked

 • szeret, kedvel
 • tetszik valakinek valami
 • kedvel, tetszikel (szociális média)
 • akar, óhajt, kíván valamit
 • szeretne ... (udvarias forma)
 • nem szeretne (ellenkezés, vonakodás kifejezése)
 • választ valamit magának, előnyben részesít valamit
 • szól valamit valamihez, vesz/tekint valamit valahogy (kérdésben)

like 2 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: likes

 • kedvelt dolgok
 • kedvelés, tetszikelés (szociális média)

like jelentése példamondatokkal

What do you like to cook in your kitchen? - Mit szeret főzni a konyhájában?

They did not like the way he threatened his opponents. - Nem tetszett nekik, ahogy megfenyegette ellenfeleit.

I would like to have my teeth straightened. - Szeretném kiegyenesíteni a fogaimat.

I don't like the way you are talking to me. - Nem tetszik, ahogy beszélsz velem.

Would you like to have a bath before going to bed? - Szeretne megfürödni lefekvés előtt?

I have already forgotten what my grandmother looked like. - Már el is felejtettem, hogy nézett ki a nagymamám.

I didn't like beer the first time that I tried it. - Amikor először kipróbáltam, nem szerettem a sört.

like jelentése kifejezésekkel

like-minded jelentése: hasonlóan gondolkozó, azonos gondolkodású, hasonelvű, egyívású

bird-like madárszerű

sphinx-like rejtélyes, megfejthetetlen

sword-like kardszerű

wave-like hullámszerű

whip-like ostor alakú, ostoros, ostor-

Like jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További like példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: like jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha like jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.