light jelentése magyarul

Light jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Light magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

light jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: lights

 • fény, világosság
 • megvilágítás
 • fény, fényforrás
 • lámpa
 • tűz
 • láng
 • ablak, ablaknyílás

light jelentése melléknév gyakori

Fokozása: lighter, lightest

 • világos, jól megvilágított
 • ragyogó, csillogó, tiszta
 • sápadt, halvány (színű)
 • szőke
 • könnyű (átv. is)
 • könnyed, elegáns
 • szelíd, finom, tapintatos
 • jelentéktelen, gyenge (szellő, fagy)
 • enyhe (betegség, büntetés)
 • nem hangsúlyos (szótag)
 • léha, könnyelmű

light jelentése ige gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: lit, past participle: lit/lighted, s3/-ing: lights, lighting

 • gyújt, meggyújt (tüzet, lámpát)
 • begyújt (gázt)
 • világít, megvilágít
 • meggyullad (tűz, lámpa)
 • kiderül, kivilágosodik
 • leszáll (lóról, kocsiról)
 • rászáll, felszáll (valamire)

light jelentése példamondatokkal

Could you please help me light the candles? - Segítenél meggyújtani a gyertyákat?

These are the light bulbs we're going to change. - Ezeket az izzókat fogjuk cserélni.

You forgot to turn off the bathroom light. - Elfelejtette lekapcsolni a fürdőszoba világítását.

I usually eat a big breakfast and a light lunch. - Általában bőséges reggelit és könnyű ebédet eszek.

Don't forget to turn the light off when you leave. - Ne felejtse el lekapcsolni a lámpát, amikor elindul.

Let's pitch the tent while it's still light. - Verjük fel a sátrat, amíg még világos.

When the light is flashing, you can't go fast. - Amikor a lámpa villog, nem lehet gyorsan menni.

light jelentése kifejezésekkel

half-light jelentése: szürkület

light-headed szédülős, bizonytalan, gyenge, feledékeny, szórakozott

light-hearted jelentése: könnyű szívű, vidám, jókedvű

green light engedély valami megtételére, zöld út

light bulb villanykörte

light heavyweight félnehézsúly

light pen fényceruza (számítógéphez), vonalkódolvasó

light railway keskeny vágányú vasút

light year fényév, fényévek (nagy távolság/mennyiség)

night light éjjeli lámpa, éjjeli jelzőlámpa

rear light hátsó lámpa

red light vörös fény, vörös lámpa, veszélyjelzés, vészfény

stop light stoplámpa

street light utcalámpa

tail light hátsó lámpa

traffic lights közlekedési lámpa

wagon-lit hálókocsi

light-coloured halvány színű

light-fingered jelentése: enyveskezű, ügyes kezű

light-heartedly jelentése: könnyű szívvel, vidáman

light on települ

További kifejezések

light on sth rátalál valamire, rábukkan valamire, ráakad valamire

light out felszedi a sátorfáját, elkotródik

light up kivilágít, bevilágít, derűssé tesz, villanyt gyújt, lámpát gyújt, bekapcsolja a világítást, kigyullad, kivilágosodik, rágyújt, felderül, felragyog, begyújtja a gázt, meggyújtja a gázt, meggyullad

light upon sth rábukkan valamire, rálel valakire

Light jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További light példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: light jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha light jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.