let jelentése magyarul

Let jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Let magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

let 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: let, past participle: let, s3/-ing: lets, letting

  • enged, megenged
  • hagy, eltűr
  • javaslat, ötlet kifejezése
  • hadd ..., felajánlása valaminek
  • legyen ... (óhaj/előfeltevés)
  • bérbe ad, kiad

let 1 jelentése főnév nem gyakori

  • bérbeadás, bérlet
  • bérbeadó dolog

let 2 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: letted/let, past participle: letted/let, s3/-ing: lets, letting

  • akadályoz, gátol

let 2 jelentése főnév nem gyakori

  • semmis/necces ütés

let jelentése példamondatokkal

Don't ever let me see you do that again. - Soha többé ne lássam, hogy ilyet csinálsz.

If you don't understand something, let me know. - Ha valamit nem értesz, szólj.

I don't let people I don't know into my house. - Nem engedek be a házamba olyan embereket, akiket nem ismerek.

I don't let my children speak French at home. - Nem engedem, hogy a gyerekeim otthon franciául beszéljenek.

Don't let anyone know this is your first time. - Ne tudassa senkivel, hogy ez az első alkalom.

Please let me know if you are still alive. - Kérem jelezze, ha még él.

Let me tell you how we solved the problem. - Hadd mondjam el, hogyan oldottuk meg a problémát.

let jelentése kifejezésekkel

let-down jelentése: csalódás, kiábrándulás, leereszkedés (repülőé)

let-up jelentése: csökkenés, megszűnés, megállás, változás, időváltozás, lecsendesedés, átmeneti lecsendesedés

let on (to sb) továbbmond, kifecseg, elárul (valakinek)

let out sb/sth kienged, szabadon enged valakit/valamit

let sb down csalódást okoz valakinek, cserbenhagy valakit, rászed valakit

let sb in on sth | let sb into sth beavat valakit valamibe, megoszt valamit valakivel

let sb off (with sth) elenged (büntetés nélkül), futni hagy valakit

let sb off sth mentesít/felment valakit valami alól, elenged valakinek valamit

let sb out kizár valakit (a lehetségesek közül)

let sb/sth down gátol, hátráltat valakit/valamit

let sb/yourself in for sth beugratják, belerántják valamibe (átv.), beleugrik valamibe (átv.)

let sth down leereszt, leenged valamit, leereszt, leenged (ruhát), leereszt valamit, kiengedi a levegőt valamiből

let sth into sth beilleszt, besüllyeszt (felületbe)

let sth off elsüt (fegyvert), felrobbant (bombát)

let sth out kienged, hallat (hangot), kienged, bővít (ruhát)

let up alábbhagy, enyhül, lecsendesedik, alább enged, kevesebb erőfeszítést tesz

Let jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További let példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: let jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha let jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.