legal jelentése magyarul

Legal jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Legal magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

legal jelentése melléknév nagyon gyakori

 • jog-
 • törvényes
 • jogos
 • jogszerű
 • megengedett
 • legális
 • jogi
 • törvényben gyökerező
 • törvényszerű
 • bírói
 • bírósági
 • törvényszéki
 • mózesi törvény szerinti

legal jelentése példamondatokkal

It isn't legal to keep wild animals as pets. - Vadállatok házi kedvencként való tartása nem törvényes.

I don't understand these legal documents. - Nem értem ezeket a jogi dokumentumokat.

We decided to protect ourselves from possible legal problems. - Úgy döntöttünk, hogy megvédjük magunkat az esetleges jogi problémáktól.

A legal kiss will never equal a stolen one. - Egy törvényes csók soha nem egyenlő az ellopott csókokkal.

It's legal for citizens to carry guns in many states. - Sok államban törvényes az állampolgárok fegyverviselése.

My lawyer told me it was legal to do that. - Az ügyvédem azt mondta, hogy ez legális.

There's a need for plain language in legal documents. - A jogi dokumentumokban egyszerű nyelvezetre van szükség.

legal jelentése kifejezésekkel

legal action per, kereset

legal aid költségmentes perlés

legal holiday munkaszüneti nap, hivatalos munkaszüneti nap, törvénykezési szünnap

legal tender törvényes fizetési eszköz

Legal jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További legal példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: legal jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha legal jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.