leave jelentése magyarul

Leave jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Leave magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

leave 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: left, past participle: left, s3/-ing: leaves, leaving

 • eltávozik valahonnét
 • elhagy (helyet)
 • (véglegesen) elhagy (helyet)
 • elhagy, otthagy (iskolát, munkahelyet)
 • hagy valahol, otthagy valahol
 • hagy/otthagy valakinek valamit
 • marad valamiből
 • elhagy valakit (partnert/házastársat)
 • hátrahagy valakiket (halála után)
 • örökül hagy
 • hagy valamit (valamilyen helyzetben/állapotban)
 • magára hagy, cserben hagy valakit
 • nyomot hagy
 • hagy valakire (döntést, választást, stb.)

leave 1 jelentése főnév gyakori

 • (a következő játékosnak hagyott) állás

leave 2 jelentése főnév gyakori

 • eltávozás, eltávozási engedély
 • szabadság (munkahelyről)
 • engedély

leave 3 jelentése ige nagyon gyakori

 • leveleket hoz, lombosodik

leave jelentése példamondatokkal

Don't leave the lights on when you leave the room. - Ne hagyja égve a villanyt, amikor elhagyja a szobát.

Why don't we leave before anyone sees us? - Miért nem indulunk el, mielőtt valaki meglát minket?

Why don't you just leave things the way they are? - Miért nem hagyod a dolgokat úgy, ahogy vannak?

That you will leave this town saddens me. - Elszomorít, hogy elhagyod ezt a várost.

I just wish we could leave this horrible place. - Bárcsak elhagyhatnánk ezt a szörnyű helyet.

As he was about to leave, he said goodbye. - Amint indulni készült, elköszönt.

Why did you leave out the first question on the exam? - Miért hagyta ki az első kérdést a vizsgáról?

leave jelentése kifejezésekkel

by-your-leave szíves utólagos engedelmével

leave-taking elbúcsúzás, búcsúzkodás

left-handedness jelentése: balkezesség, ügyetlenség

maternity leave szülési szabadság

sick leave betegszabadság

be left over (from sth) marad, megmarad (valamiből)

leave off abbahagy valamit, felhagy valamivel, lemond valamiről

leave sb/sth behind maga mögött hagy, megelőz, (véglegesen) elhagy valakit/valamit

leave sb/sth off (sth) kihagy valakit/valamit (listáról, stb.)

leave sb/sth out (of sth) kihagy valamiből valakit/valamit

leave sth aside nem vesz tekintetbe/figyelembe

Leave jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További leave példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: leave jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha leave jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.