learn jelentése magyarul

Learn jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Learn magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

learn jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: learned/learnt, past participle: learned/learnt, s3/-ing: learns, learning

  • tanul
  • megtanul
  • értesül
  • megtud
  • tapasztal

learn jelentése példamondatokkal

You need to learn how to change light bulbs and switches. - Meg kell tanulnia az izzók és kapcsolók cseréjét.

When you learn a language, you don't just learn words. - Amikor nyelvet tanulsz, nem csak szavakat tanulsz.

You want to learn how to do that, don't you? - Szeretnéd megtanulni, hogyan kell ezt csinálni, igaz?

You guys didn't learn anything at school. - Nem tanultatok semmit az iskolában.

I don't know where you learn these things. - Nem tudom, hol tanulod ezeket a dolgokat.

From their enemies, wise men learn many things. - A bölcsek sok mindent megtanulnak ellenségeiktől.

You can learn new things by playing with toys. - Játékokkal játszva új dolgokat tanulhatsz.

learn jelentése kifejezésekkel

book-learned elméleti tudású, nem gyakorlatias tudású

Learn jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További learn példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: learn jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha learn jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.