lead jelentése magyarul

lead angolul

Lead jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Lead magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

lead 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: led, past participle: led, s3/-ing: leads, leading

 • vezet (valakit/valamit kézen fogva/kötélen, stb.)
 • valahová vezet/visz (út)
 • vezényel, parancsnokol
 • vezet (versenyen)
 • valamilyen életet él/folytat

lead 1 jelentése főnév gyakori

Többes száma: leads

 • vezető szerep, élen járás, elsőség
 • vezetés, első hely (versenyben)
 • főszerep (filmben, színdarabban)
 • póráz
 • (elektromos) vezeték, kábel
 • menetemelkedés (csavaré)
 • malomárok, malomcsatorna

lead 2 jelentése főnév gyakori

Többes száma: leads

 • ólom
 • ólom-
 • ólomlemez (tetőre)
 • ólomtető
 • ólomkeret (ablaké)
 • mérőón
 • grafit, ceruzabél
 • sorköz (szedésben)

lead jelentése példamondatokkal

That would give him a terrible lead over me. - Ez szörnyű előnyt jelentene felettem.

We need someone to lead us out of the darkness. - Szükségünk van valakire, aki kivezet minket a sötétségből.

Knowledge without common sense will lead you nowhere. - A józan ész nélküli tudás nem vezet sehova.

Carelessness can lead to a serious accident. - A figyelmetlenség súlyos balesethez vezethet.

Children are more at risk for lead poisoning. - A gyermekeket nagyobb az ólommérgezés kockázata.

Making such a judgement may lead to wrong ideas. - Egy ilyen ítélet téves elképzelésekhez vezethet.

The road didn't lead anywhere important. - Az út nem vezetett sehova fontos.

lead jelentése kifejezésekkel

lead-free jelentése: ólommentes (üzemanyag)

lead shot jelentése: sörét

lead-in jelentése: bevezetés (valamihez), bevezető huzal, antenna-bevezetés

leading article vezércikk, reklámcikk

leading edge belépőél

leading lady sztár, női sztár, női főszereplő, primadonna, hősnő

leading man vezető ember, fő ember, kiválóság, fejes, férfi sztár, férfi főszereplő, hősszerelmes, fertálymester, első osztályú matróz

leading question célzatos kérdés, sugalmazó kérdés, irányító kérdés, befolyásoló kérdés, szuggeráló kérdés

lead-off kezdés, kezdet

lead off (from) sth egy helyről indul/kiindul, elvezet valami valahonnét

lead off | lead sth off elkezd/megkezd valamit

lead sb on ámít, hiteget, félrevezet valakit, csak kacérkodik/flörtöl valakivel

lead up to sth bevezet, megelőz valamit, vezet valamihez (az oka valaminek)

lead with sth főhírként közöl (újság), támad (valamelyik kézzel/ököllel) (bokszban)

Lead jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További lead példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: lead jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha lead jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.