law jelentése magyarul

Law jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Law magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

law jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: laws

  • törvény
  • jogszabály

law jelentése példamondatokkal

It appeared that some had violated the law. - Úgy tűnt, néhányan megsértették a törvényt.

Her boyfriend is in trouble with the law. - A barátja bajban van a törvénnyel.

He committed many infractions against the law. - Sok törvénysértést követett el.

By law, begging in the street is forbidden. - A törvény értelmében az utcán koldulni tilos.

Minors are prohibited from smoking by law. - Kiskorúaknak törvény tiltja a dohányzást.

We should obey the law no matter what happens. - Bármi is történik, be kell tartanunk a törvényt.

The law is useless if it's too watered down. - A törvény hiábavaló, ha túlságosan felvizezett.

law jelentése kifejezésekkel

brother-in-law jelentése: sógor

mother-in-law jelentése: anyós

son-in-law jelentése: vő, valakinek a veje

daughter-in-law jelentése: meny, valakinek a menye

father-in-law jelentése: após

sister-in-law jelentése: sógornő

by-law jelentése: helyhatósági rendelet (UK), társasági rendelet/szabályzat (US), igazgatósági rendelet/szabályzat (US)

law-abiding jelentése: jogtisztelő, törvénytisztelő

canon law kánonjog, egyházjog

civil law magánjog, római jog, magánjogi törvénykönyv

common law szokásjog, országos szokásjog, magánjog, polgári jog

criminal law büntetőjog

in-laws házasság útján szerzett rokonok (anyós, após)

law court bíróság

law enforcement törvény végrehajtása

martial law hadijog, rögtönítélő bíráskodás, statárium

Law jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További law példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: law jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha law jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.