labour jelentése magyarul

Labour jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Labour magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

labour jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: labours

 • munka, dolog
 • munkaerő, munkás
 • munkásosztály, munkások
 • munkás-
 • szülés, szülési fájdalmak, vajúdás

labour jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: labours, labouring, laboured

 • dolgozik, munkálkodik, fáradozik
 • nehezen mozog/működik
 • kínlódik, szenved
 • vajúdik
 • kidolgoz
 • megmunkál

labour jelentése példamondatokkal

After manual labour, you may all go home. - Kétkezi munka után mindannyian hazamehettek.

They rarely spoke of the labour problem at their workplace. - A munkahelyükön ritkán beszéltek munkaerő-problémáról.

Child labour in Brazil is a serious social problem. - A gyermekmunka Brazíliában komoly társadalmi probléma.

A country without enough labour force cannot be self sufficient. - Egy ország, ahol nincs elegendő munkaerő, nem lehet önellátó.

After a lifetime, I reaped the fruits of my labours. - Egy élet után learattam munkám gyümölcsét.

The remembrance of past labour is pleasant. - Kellemes emlékezés az elmúlt munkára.

Talks between labour and management were inconclusive. - A munka és a vezetőség közötti megbeszélések nem voltak meggyőzőek.

labour jelentése kifejezésekkel

labour-intensive jelentése: munkaigényes

labour-saving jelentése: (emberi) munkát megtakarító, munkakímélő

hard labour kényszermunka

labour camp munkatábor

labour exchange munkaközvetítés, munkaerő gazdálkodás, munkaközvetítő hivatal, munkaközvetítő iroda, munkaerő-elhelyező iroda, munkaerő gazdálkodási hivatal

labour force munkaerő

labour movement munkásmozgalom

Labour jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További labour példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: labour jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha labour jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.