kindness jelentése magyarul

Kindness jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Kindness magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

kindness jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: kindnesses

  • jóság
  • kedvesség
  • jóindulat
  • szívesség

kindness jelentése példamondatokkal

I don't know how to thank you for your kindness. - Nem is tudom, hogyan köszönjem meg a kedvességedet.

She had the kindness to buy a ticket for me. - Volt olyan szíves, hogy vett nekem egy jegyet.

I have always treated you with kindness. - Mindig is kedvesen bántam veled.

I'll never forget your kindness as long as I live. - Amíg élek, soha nem felejtem el kedvességedet.

I thank you for the kindness you have shown us. - Köszönöm a kedvességedet, amit irántunk tanúsított.

The boy had the kindness to show us around. - A fiú volt olyan kedves, hogy körbevezetett minket.

I like her all the more for her kindness. - Annál jobban kedvelem a kedvessége miatt.

kindness jelentése kifejezésekkel

loving-kindness nyájasság, szeretet

Kindness jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További kindness példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: kindness jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha kindness jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.