keep jelentése magyarul

Keep jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Keep magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

keep jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: kept, past participle: kept, s3/-ing: keeps, keeping

  • tart, megtart, megőriz (magának)
  • tart (valamilyen állapotban, helyzetben)
  • eltart valakit (pl. családot)
  • megtart (ígéretet, esküt, stb.)
  • vezet (naplót, nyilvántartást, stb.)

keep jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: keeps

  • ellátás
  • élelmezés
  • ellátás költségei
  • felelősség; irányítás
  • vártorony

keep jelentése példamondatokkal

I keep forgetting you don't really like me. - Folyamatosan elfelejtem, hogy nem igazán kedvelsz.

That the politicians keep their promises. - Hogy a politikusok betartsák ígéreteiket.

You can keep this dictionary if necessary. - Ezt a szótárt szükség esetén megtarthatja.

If you don't keep your promises, people won't take you seriously. - Ha nem tartja be az ígéreteit, az emberek nem fognak komolyan venni.

Do you have to keep harping on about it? - Folyamatosan ezen kell törődnie?

Do I need to keep this in the refrigerator? - Hűtőben kell tárolnom?

We won't be able to keep this secret forever. - Ezt a titkot nem tudjuk örökké megtartani.

keep jelentése kifejezésekkel

well kept jól ápolt, jól gondozott, szépen gondozott, jól tartott, helyesen gondozott, jól karban tartott, jól őrzött, gondosan titkolt, gondosan eltitkolt

keep at sth tovább dolgozik valamin, tovább csinál valamit

keep away (from sb/sth) távol tartja magát, távol marad (valakitől/valamitől)

keep back (from sb/sth) távol marad valakitől/valamitől

keep down lapul, rejtőzködik

keep from sth | keep yourself from sth megáll valamit (nem tesz meg valamit), tartózkodik valamitől

keep in with sb fenntartja a jó viszonyt valakivel, jóban marad valakivel

keep off nem esik, nem ered el (eső, hó, stb.)

keep off sth elkerül, mellőz (ételt, italt, stb.), (tárgyat/témát) elkerül/mellőz, nem érint

keep on tovább folytat/csinál valamit

keep on (at sb) (about sb/sth) állandóan zaklat/nyaggat valamivel valakit

keep out (of sth) nem lép/megy be valahova, kívül marad

keep out of sth | keep sb out of sth elkerül valamit, nem avatkozik bele valamibe, távol tart valamitől valakit

keep sb after tovább benntart valakit (büntetésből iskolában)

keep sb at sth tovább dolgoztat valamin, tovább csináltat valamit

keep sb back tovább benntart valakit (büntetésből iskolában), évet ismétel, megbukik (iskolában)

keep sb back (from sb/sth) távol tart valakit, visszatart valakit (valakitől/valamitől)

keep sb down elnyom/elnyomás alatt tart valakit

keep sb from sth megakadályoz/meggátol valakit valamiben, visszatart valakit valamitől

keep sb in benn tart valakit, nem enged/ereszt ki valakit

keep sb in sth | keep yourself in sth (rendszeresen) ellát valakit valamivel, ellátja magát valamivel

További kifejezések

keep sb on megtart (alkalmazottat)

keep sb under elnyom valakit, elnyomás alatt tart valakit

keep sb up ébren tart, nem hagy aludni valakit

keep sb/sth away (from sb/sth) távol tart valakit/valamit (valakitől/valamitől)

keep sb/sth off | keep sb/sth off sb/sth távol tart valakit/valamit (valakitől/valamitől)

keep sb/sth out (of sth) nem enged be valakit/valamit (valahova), távol tart (valahonnét)

keep sth back visszatart, visszafojt (érzelmet, stb.), visszatart, megtart (egy részét valaminek)

keep sth back (from sb) elhallgat/eltitkol valamit, visszatart valamit

keep sth down nyomás alatt tart, alacsony szinten tart, benn tart, nem hány ki valamit

keep sth from sb elhallgat/eltitkol valamit valaki elől

keep sth from sth kiküszöböl/kihagy valamiből valamit

keep sth in visszatart, visszafojt (érzést)

keep sth on tovább bérel (házat, lakást, stb.)

keep sth to yourself megtart magának valamit (pl. véleményt), nem beszél valamiről

keep sth up magas szinten tart (árat, stb.), (változatlanul) tovább folytat, nem lankad, fenntart, megőriz (hangulatot, stb.), megőriz, gyakorol (szokást, stb), fenntart, gondoz, ápol (házat, kertet, stb), karbantart

keep to sth nem tér le az útról, ugyanazon az úton halad tovább, marad (a témánál), nem tér el (témától), tartja magát (ígérethez, megállapodáshoz, stb.), nem hagy el (helyet), benn marad (valahol)

keep up kitart, folytatódik (időjárás, stb.)

keep up (with sb/sth) lépést tart (valakivel/valamivel) (haladásban, fejlődésben, stb.), felveszi a versenyt (valakivel/valamivel)

keep up with sb kapcsolatban marad valakivel

keep up with sth (rendszeresen) követ (átv.) (híreket, eseményeket, divatot, stb.), lépést tart valamivel (átv.), rendszeresen tovább folytat/csinál/fizet valamit

keep yourself to yourself magának való, nem érintkezik senkivel, nem ereszt senkit sem közel magához

Keep jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További keep példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: keep jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha keep jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.