irregular jelentése magyarul

Irregular jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Irregular magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

irregular jelentése melléknév közepesen gyakori

  • rendszertelen
  • szabálytalan
  • rendellenes
  • rendhagyó
  • egyenetlen

irregular jelentése példamondatokkal

Today, it's not irregular for a woman to travel alone. - Ma már nem szabálytalan, hogy egy nő egyedül utazik.

This language has few cases, but they are very irregular. - Ennek a nyelvnek kevés esete van, de nagyon szabálytalanok.

When dreaming begins, breathing becomes shallower and more irregular. - Amikor elkezdődik az álmodozás, a légzés felszínesebbé és szabálytalanabbá válik.

I find it very boring to learn irregular verbs. - Nagyon unalmasnak találom a szabálytalan igék tanulását.

The prices of tomatoes are very irregular throughout the year. - A paradicsom ára egész évben nagyon rendszertelen.

Your attendance at classes was irregular. - Az órákon való részvételed rendszertelen volt.

Irregular verbs are a part of the English language. - A szabálytalan igék az angol nyelv részét képezik.

Irregular jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További irregular példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: irregular jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha irregular jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.