into jelentése magyarul

Into jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Into magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

into jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • -ba, -be (egy helyre)
  • valaminek neki-, valamibe bele- (ütődés, csapódás, stb.)
  • -ba, -be (egy érkezési célhoz)
  • -ba, -be (egy témába)
  • -ra, -re, -vá, -vé, valamibe, valamivé (egy állapotba)
  • (osztás kifejezése)
  • (valakit érdekel valami)

into jelentése példamondatokkal

I want to get this translated into French. - Ezt szeretném lefordítani franciára.

He looked into the classroom, but he didn't see her. - Benézett az osztályterembe, de nem látta.

She bundled all her dresses into the suitcase. - Az összes ruháját becsomagolta a bőröndbe.

I don't know what's got into you all of a sudden. - Nem tudom, mi ütött beléd hirtelen.

I usually translate from English into Spanish. - Általában fordítok angolról spanyolra.

Some thieves broke into one of our warehouses last night. - Néhány tolvaj tegnap este betört az egyik raktárunkba.

Take a shower before getting into bed with me. - Zuhanyozz le, mielőtt lefekszel velem.

into jelentése kifejezésekkel

barge into sth nekiütődik valaminek

bite into sth beleharap valamibe, belemar valamibe, behatol valamibe

book in/into sth bejelentkezik (érkezéskor pl. hotelba)

book sb in/into sth szobát foglal valakinek

break into betör valahova, valamire fakad, hirtelen kezd valamibe

bump into sb összeszalad valakivel, összeakad valakivel

change back (into sb/sth) visszatér egy állapotba/formába, stb.

change back (into sth) visszaöltözik valamibe, visszavesz valamit magára

change sth back (into sth) visszavált (valutát)

come into sth pénzt/vagyont örököl/ráhagynak, múlik valamin (egy helyzet)

delve into sth mélyére hatol valaminek

draw sb into sth/into doing sth draw sb in rávesz valakit valamire

empty into befolyik

enter into belekezd, belebocsátkozik, részt vesz, osztozik

fall into belesik valamibe, feloszlik, ömlik, beleesik valahová, oszlik, torkollik

fall into sth tartozik valamihez, valamihez tartozik

fit into beleilleszt

get in | get into sth megérkezik valahova, megnyeri a választást, bejut valahova (beválasztják, felveszik)

get into sth felhúz, felvesz, belebújik (ruhába), belegyömöszöli magát (ruhába), belefog (foglalkozásba), valamibe elegyedik/merül, valamibe keveredik (átv.), kezd valamibe, rászokik valamire, szokást felvesz, érdeklődni kezd valami iránt, érdekli valami, beleszokik valamibe, megismer valamit, megtanul valamit, belejön valamibe, begyakorolja magát valamibe

get into sth | get sb into sth | get yourself into sth valamilyen állapotba/helyzetbe kerül/jut, valamilyen állapotba/helyzetbe hoz/juttat valakit

go into sth nekimegy valaminek, beleütközik valamibe (jármű), elindul valamerre (jármű, vezető), belép valahova, csatlakozik (szervezethez), belekezd valamibe, viselkedni kezd valahogy, belemerül valamibe, gondosan megvizsgál/részletez valamit, belemegy valamibe, ráfordításra kerül valamibe

További kifejezések

knock into bever, belever, nekiütődik, nekikoccan

lapse into sth visszasüllyed valamibe

lay into sb elver valakit, elpáhol valakit, elnáspángol valakit, elfenekel valakit, elagyabugyál valakit, rátámad valakire, belegyalogol valakibe, nekiesik valakinek, letámad valakit, nekiugrik valakinek

let sb in on sth | let sb into sth beavat valakit valamibe, megoszt valamit valakivel

let sth into sth beilleszt, besüllyeszt (felületbe)

look into sth megvizsgál, kivizsgál, tanulmányoz valamit, átnéz, átfut, átlapoz

make sb/sth into sb/sth átalakít/átváltoztat valamit/valakit valamivé/valakivé

move in | move into sth beköltözik valahova

nose into beleüti az orrát valamibe

open into/onto sth nyílik valahova, vezet valahova

pay sth in | pay sth into sth befizet (bankszámlára)

pitch into bedob, nekitámad, leszid, nekifog, hozzálát, rákapcsol

plough into teljes erővel belerohan

pour into befolyik

put in (at ...) | put into ... befut valahova, kiköt valahol (hajó)

put sth into sth hozzáad (valamilyen jelleget), beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ valamire

rip into sb (for/with sth) nekiesik valakinek, megmondja valakinek a magáét

rip into/through sb/sth végigsöpör valahol, keresztülsöpör valamin/valakin, besöpör valahova

run into sb belefut valakibe, összefut valakivel (találkozik valakivel)

run into sb/sth belerohan valamibe, nekimegy valaminek, összeütközik valamivel

run into sth beleszalad (rossz időbe, ködbe, stb.), beleszalad, beleütközik (problémába), rúg valamire, elér (egy mennyiséget/szintet)

run sth into sb/sth belerohan valamivel valamibe, nekimegy valamivel valaminek

saw sth up (into sth) felfűrészel (darabokra)

set sth in/into sth besüllyeszt, beilleszt, odarögzít (falhoz, stb.)

sink into sth belesüpped valamibe, belemerül valamibe, elmerül valamibe

step into belebújik (nadrágba), birtokába jut valaminek, belép, belelép

sucker sb into sth rábeszél valakit valamire, rádumál valakit valamire, megfűz valakit valamire, megsóderol valakit valamire

talk sb into/out of sth rábeszél valakit valamire/lebeszél valakit valamiről

tear into sb alaposan lehord valakit, rámászik valakire

tuck in | tuck into sth jóízűen eszik/falatozik valamiből

turn into átalakul/átváltozik valakivé/valamivé, válik/lesz valakivé/valamivé

turn sb/sth into átalakít/átváltoztat valakivé/valamivé

want in | want in/into sth benne akar lenni valamiben, részese akar lenni valaminek

work sb up (into sth) | work oneself up (into sth) felizgat, izgalomba hoz valakit, felingerel, felhergel valakit, felbuzdul, fellelkesedik, indulatba jön, belelovalja magát valamibe

work sth in | work sth into sth belevesz/belefoglal valamit (szövegbe), hozzákever/hozzáad valamihez, bedolgoz/beledolgoz valamibe

work sth up into sth feljavít valamit, teljesebbé/jobbá/megfelelőbbé tesz valamit

write sth into sth beleír, belevesz (szerződésbe, megállapodásba)

Into jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További into példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: into jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha into jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.