interest jelentése magyarul

Interest jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Interest magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

interest jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: interests

 • érdeklődés
 • érdekesség
 • érdeklődési terület, valakit érdeklő dolgok
 • kamat, kamatteher (a kölcsönre fizetendő kamat)
 • kamat (pénzbetétre kapott kamat)
 • előny, haszon
 • érdek
 • érekeltség, részesedés
 • tulajdonosi érdekeltség
 • érdekcsoport (politikai/gazdasági)

interest jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: interests, interesting, interested

 • érdekel valakit valami
 • érdekeltté tesz valakit valamiben

interest jelentése példamondatokkal

I had your best interest in mind the entire time. - Egész idő alatt az Ön érdekét tartottam szem előtt.

What sparked your interest in traveling the world? - Mi váltotta ki érdeklődését a világutazás iránt?

You pay interest on money that you borrow. - A felvett pénz után kamatot fizet.

People who are not smarter than I am don't interest me. - Azok az emberek, akik nem okosabbak nálam, nem érdekelnek.

He has an interest in collecting insects. - Érdekli a rovarok gyűjtése.

I read his notebooks with great interest. - Nagy érdeklődéssel olvastam a füzeteit.

She denied any romantic interest in him. - Tagadta, hogy romantikus érdeklődést mutatott volna iránta.

interest jelentése kifejezésekkel

self-interest jelentése: önérdek, haszonlesés

interest-free jelentése: kamatmentes

interest sb in sth meggyőz, rábeszél valakit (vásárlásra, evésre, stb.)

Interest jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További interest példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: interest jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha interest jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.