instinctively jelentése magyarul

Instinctively jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Instinctively magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

instinctively jelentése határozószó közepesen gyakori

  • ösztönösen

instinctively jelentése példamondatokkal

Children instinctively know what goes on between their parents. - A gyerekek ösztönösen tudják, mi történik szüleik között.

The economist instinctively anticipated the current depression. - A közgazdász ösztönösen előre látta a jelenlegi válságot.

I instinctively grab the cell phone resting on the nightstand. - Ösztönösen megragadom az éjjeliszekrényen nyugvó mobiltelefont.

I instinctively feel like we're going to get along. - Ösztönösen érzem, hogy ki fogunk jönni.

I'm instinctively bad with children and infants. - Ösztönösen rosszul vagyok gyerekekkel és csecsemőkkel.

I trust your ability to know what to do instinctively. - Bízom abban, hogy ösztönösen tudja, mit kell tennie.

The turtle hatchlings instinctively make their way towards the sea. - A teknősfiókák ösztönösen a tenger felé törnek.

*Szócikk: instinctively jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha instinctively jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.