independent jelentése magyarul

Independent jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Independent magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

independent jelentése melléknév nagyon gyakori

  • független
  • szabad
  • autonóm
  • önálló
  • anyagilag független
  • fesztelen
  • merész
  • pártonkívüli

independent jelentése példamondatokkal

The elder sons are now quite independent of their father. - Az idősebb fiak már teljesen függetlenek apjuktól.

In a democracy, it is important that the press be independent. - Demokráciában fontos, hogy a sajtó független legyen.

When did America become independent of England? - Mikor vált Amerika függetlenné Angliától?

Should Scotland be an independent country? - Legyen Skócia független ország?

The journalists in Russia are not free, are not independent. - Az oroszországi újságírók nem szabadok, nem függetlenek.

In the desert we were independent of camels. - A sivatagban függetlenek voltunk a tevéktől.

Taiwan can't become a fully independent state. - Tajvan nem válhat teljesen független állammá.

Independent jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További independent példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: independent jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha independent jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.