in jelentése magyarul

In jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. In magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

in jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -ban, -ben, -ba, -be (hely)
 • -ban, -ben, folyamán, valamennyi idő alatt
 • valamennyi idő múlva/időn belül
 • -ban, -ben (valamilyen állapotban/körülmények között)
 • -va, -ve, -val, -vel, valaminek a megtételével (ok)
 • -ban, -ben (valaminek a részeként/részét alkotva)
 • -ban, -ben (valamilyen csoportosításban, elrendezésben)
 • -ban, -ben (valamilyen öltözékben)
 • valamilyen módon beszél/kifejez/ír (valamit)
 • -va, -ve (valamire reagálva, valamire válaszolva)
 • -ban, -ben (egy adott tárggyal/tevékenységgel kapcsolatosan)

in jelentése határozószó nagyon gyakori

 • be (valahova)
 • benn (valahol)
 • benn (munkában, otthon, a szokott helyen, stb.)
 • benn, benyújtva (irat/dokumentum, beküldve valahova)
 • benn (a megérkezés helyén) (közlekedés)
 • emelkedőben, legmagasabb ponton (dagály)

in jelentése melléknév nem gyakori

 • bent levő (otthonában/irodájában)
 • divatos
 • (játéktéren) belülre eső (labda)

in jelentése példamondatokkal

I did that in spite of all the difficulties. - Minden nehézség ellenére megtettem.

What's the busiest airport in the world? - Melyik a világ legforgalmasabb repülőtere?

Only three students were in the classroom. - Csak három diák volt az osztályteremben.

I don't know why I'm in a bad mood this morning. - Nem tudom, miért vagyok ma reggel rossz kedvemben.

How long I'll be staying in hospital, I don't know. - Meddig maradok kórházban, nem tudom.

A lot of people swim here in the summer. - Sokan úsznak itt nyáron.

I don't think anybody has lived in this house for years. - Szerintem senki sem lakott már évek óta ebben a házban.

in jelentése kifejezésekkel

in-house jelentése: házi, cégen belüli, gyáron belüli

in-service a szakmát gyakorlóknak szánt (továbbképzés), használható, használatban levő

brother-in-law jelentése: sógor

built-in jelentése: beépített

mother-in-law jelentése: anyós

son-in-law jelentése: vő, valakinek a veje

in vivo jelentése: élő szervezeten belül

in-depth jelentése: alapos, átfogó, mindenre kiterjedő

break-in jelentése: betörés, erőszakos behatolás

commander-in-chief törzsvezér, főparancsnok, fővezér

daughter-in-law jelentése: meny, valakinek a menye

father-in-law jelentése: após

sister-in-law jelentése: sógornő

check-in jelentése: jegy- és poggyászkezelés (repülőtéren), jegykezelő pult, jegy- és poggyászkezelés helye (repülőtéren)

live-in valakivel együtt élő/lakó személy

run-in jelentése: utólag beillesztett, hajrá, finis, betoldás, bejáratás, összetűzés, veszekedés, verekedés

sit-in jelentése: ülősztrájk, tüntető ülőhelyfoglalás

stand-in jelentése: megállapodás, megegyezés, helyettes, helyettes színész, dublőz, próbababa

tie-in kapcsolt áru

in-flight jelentése: repülés alatt történő, repülés alatt tett

in-store jelentése: üzleten/üzlethelyiségen belüli

További kifejezések

all-in wrestling pankráció, szabadfogású birkózás

all-in-one jelentése: minden egyben (többfunkciós/többrészes)

cave-in beomlás (barlangé, stb.), megadás (nyomásra) (átv.)

curate-in-charge lelkész, plébános

drive-in jelentése: autós-

four-in-hand négylovas hintó, négylovas fogat, nyakkendő, lapos széles nyakkendő

in tray jelentése: irattálca beérkező leveleknek/iratoknak

in-between köztes dolog

in-laws házasság útján szerzett rokonok (anyós, após)

jack-in-the-box jelentése: dobozból kiugró figura (játék)

lady-in-waiting jelentése: udvarhölgy, szolgálattevő udvarhölgy

lead-in jelentése: bevezetés (valamihez), bevezető huzal, antenna-bevezetés

look-in jelentése: esély/lehetőség (részvételre, sikerre, stb.)

love-in-idleness vad árvácska

pull-in hirtelen megállás

second in command parancsnokhelyettes, helyettes parancsnok, másodparancsnok

shoo-in esélyes, biztos befutó

shut-in szobához kötött (betegség miatt)

stick-in-the-mud jelentése: maradi, begyepesedett ember

stock-in-trade jelentése: raktári készlet, készlet, repertoár

teach-in megszakítatlan előadássorozat, tiltakozásul rendezett megszakítatlan előadás

throw-in jelentése: partdobás

toad-in-the-hole tésztában sült virsli

trade-in jelentése: becserélés (vásárláskor a régi beszámítása)

weigh-in súlyellenőrzés (verseny előtt), csatlakozik (vitához, tevékenységhez, stb.)

in-between köztes

live-in bentlakó (alkalmazott), (szexuális kapcsolatban) együtt élő, bentlakásos

walk-in jelentése: szobaméretű, könnyű, erőfeszítés nélküli

in camera zárt ajtók mögött, nyilvánosság kizárásával, zárt tárgyaláson

abound in sth bővelkedik valamiben, hemzseg valamitől

add in beleszámít

barge in betolakodik, beleüti az orrát valamibe, alkalmatlankodik

believe in sb hisz valakiben, bízik valakiben

believe in sb/sth hisz valakiben/valamiben (a létezésében)

believe in sth hisz valamiben (hogy jó/helyes)

block in vázlatosan berajzol, nagy vonalakban vázol

blow in befúj, látogatóba benéz, beállít

book in/into sth bejelentkezik (érkezéskor pl. hotelba)

book sb in/into sth szobát foglal valakinek

box in dobozol, dobozba rak, bezár

break in betör, feltör, betörik, beszakad

bring sb in bevon valakit valamibe, megbíz valakit (egy munkával), bevisz valakit (rendőrőrsre), letartóztat

bring sb in sth | bring in sth hoz, jövedelmez, bevételt/jövedelmet elér/teremt

bring sth in benyújt (törvényjavaslatot), behoz, vonz (valakit/valamit valahova/üzleti vállalkozásba), döntést hoz, ítéletet mond (esküdtszék)

bring sth out in sth kiveri, kiüti valami (a bőrét)

build in beépít

butt in közbevág, benyúlik, közbeszól, beleavatkozik

buy in visszavásárol, nagyobb tételben beszerez, nagyobb mennyiségben beszerez, készleteket halmoz fel

call in betelefonál (munkahelyre, stb.)

call sb in hívat (orvost, szerelőt, stb.)

call sth in visszahív, visszarendel, forgalomból bevon/kivon

cash in bankba befizet, bankba tesz, bankba betesz, bevételt pénztárba fizet, kiegyenlít, lezár, rendez, bevált

cash in on sth hasznot húz valamiből, részt vállal valamiben, érdekeltséget szerez valamiben

cave in beomlik, megadja magát, beadja a derekát

check in utasfelvétel, jelentkezik, bejelenti magát, bélyegez

chime in közbeszól

In jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További in példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: in jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha in jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.