house jelentése magyarul

House jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. House magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

house jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: houses

 • ház, lakóház
 • családi ház
 • háznép
 • uralkodóház, dinasztia
 • -ház
 • üzlet, üzletház
 • tőzsde
 • vendégház, vendéglő
 • bordélyház
 • színház
 • (színházi/mozi) előadás
 • rendház, imaház
 • kollégium, internátus
 • képviselőház

house jelentése ige gyakori

Ragozása: houses, housing, housed

 • elszállásol
 • elhelyez
 • helyet biztosít valaminek
 • rögzít, befogat (foglalatba, furatba, stb.)

house jelentése melléknév nem gyakori

 • házi- (állat)
 • házi-, szervezeti-

house jelentése példamondatokkal

Have you noticed that we have mice in the house? - Észrevette, hogy vannak egereink a házban?

They don't have the directions to my house. - Nincsenek útbaigazításuk a házamhoz.

His house is surrounded by fields of sunflowers. - Házát napraforgómezők veszik körül.

The Japanese take off their shoes before entering a house. - A japánok leveszik a cipőjüket, mielőtt belépnének egy házba.

There are always some chores to be done about the house. - Mindig el kell végezni néhány házimunkát a házzal kapcsolatban.

I don't have enough money to buy the house I want. - Nincs elég pénzem megvenni azt a házat, amit szeretnék.

Can I borrow your house for the weekend? - Kölcsönkérhetem a házát hétvégére?

house jelentése kifejezésekkel

in-house jelentése: házi, cégen belüli, gyáron belüli

boarding house penzió, családi penzió, családi otthon, családi vendégotthon, konviktus

chapter house káptalani gyűlésterem, káptalani tanácskozószoba

charnel house jelentése: csontkamra, kripta

clearing house klíringintézet, bankok elszámoló egyesülete, magánvasutak központi pénzintézeti szerve

coach house kocsiszín

counting house iroda, könyvelés, könyvelőség, könyvviteli osztály, számviteli osztály

doll's house babaház

full house telt ház

house arrest házi őrizet

house of correction fegyintézet, javítóintézet

house party vendéglátás vidéken, ünnepekre meghívott vendégek, hétvégére meghívott vendégek, nyaralásra meghívott vendégek

house-warming házavatás, házavató, házszentelő

housing estate lakótelep

lodging house vendégfogadó, ház kiadó bútorozott szobákkal

prison-house börtön, tömlöc

public house kocsma, vendéglő

rest house fogadó (vendéglő), vendégfogadó, munkásüdülő, menedékház

rooming house penzió, albérlők háza, albérleti szobákat kiadó ház

station house rendőrőrszoba, zárka, fogda

summer house kerti házikó (nyáron kiüléshez), nyári lakóház (US)

További kifejezések

toll house díjfizetőhely, vámbódé (útdíjnál, vámhídon)

town house városi lakóház, fővárosi lakóház

upper house felsőház, főrendiház

watch-house őrbódé, őrház, rendőrőrszoba, őrszoba

house-proud jelentése: házias

house-to-house jelentése: háztól házig

House jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További house példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: house jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha house jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.