horse jelentése magyarul

Horse jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Horse magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

horse jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: horses

  • lovasság
  • bak, ló (tornaszer)
  • tartó, állvány
  • (sakkban)

horse jelentése ige nem gyakori

Ragozása: horses, horsing, horsed

  • lóra ül, lovagol
  • lóra ültet
  • hátán visz valakit
  • hátára vesz valakit
  • lóval/lovakkal ellát

horse jelentése példamondatokkal

That was my first time to eat horse meat. - Ez volt az első alkalom, hogy lóhúst ettem.

The boss has been on his high horse all month long. - A főnök egész hónapon át a magas lován volt.

Would you rather ride a motorcycle or ride a horse? - Inkább motorozna vagy lovagolna?

He boasts of never having been defeated in a horse race. - Eldicsekszik, hogy még soha nem győzött le lóversenyen.

I bet three hundred dollars on that horse. - Háromszáz dollárt fogadok arra a lóra.

He wasted his time on gambling at the horse races. - A lóversenyeken való játékra pazarolta az idejét.

You should learn the different horse breeds. - Meg kell tanulnod a különböző lófajtákat.

horse jelentése kifejezésekkel

horse-drawn jelentése: lóvontatású

clothes horse ruhaszárító állvány, divatbáb

horse chestnut vadgesztenye

horse riding lovaglás

horse sense természetes ész, természetes ösztön, józan ész, paraszti ész

horse-coper lókereskedő, lócsiszár, lókupec

pommel horse ló (tornaszer)

rocking horse jelentése: hintaló

shire horse igásló

vaulting horse ló (tornaszer)

one-horse egylovas, egyfogatú, jelentéktelen, kisszerű, silány, piti

horse around bolondozik, ökörködik, marhul, hülyül, vacakol, piszmog, totojázik, gatyázik

Horse jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További horse példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: horse jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha horse jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.