hold jelentése magyarul

hold angolul

Hold jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Hold magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

hold 1 jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: held, past participle: held, s3/-ing: holds, holding

 • fog, megfog, tart (kézben), hord
 • fogva tart (valakit)
 • (szilárdan/biztosan) tart, fog (kötél, stb.)
 • tartalmaz
 • birtokában van valami, birtokol valamit
 • megőriz, fenntart, tartalékol, valamire
 • visszatart, feltartóztat
 • tart, rendez (tanácskozást, stb.), folytat (beszélgetést)

hold 1 jelentése főnév gyakori

Többes száma: holds

 • fogás, markolás, szorítás
 • fogás (birkózásban, stb.)
 • fogódzkodó, kapaszkodó
 • befolyás, hatalom
 • erőd, vár

hold 2 jelentése főnév gyakori

Többes száma: holds

 • rakodótér (hajón, repülőn)

hold jelentése példamondatokkal

I don't think that I can hold on much longer. - Nem hiszem, hogy sokáig bírnám.

He grabbed as many beers as he could hold. - Annyi sört felkapott, amennyi fér.

We have to hire a room to hold the party in. - Ki kell bérelnünk egy szobát, ahol a partit megtarthatjuk.

I hope the weather will hold until Sunday. - Remélem vasárnapig kitart az időjárás.

He is quite capable and can hold his own. - Meglehetősen tehetséges és képes tartani magát.

Try to hold on until a rescue team arrives. - Próbáljon kitartani, amíg meg nem érkezik a mentőcsapat.

He lost hold of the rope and fell into the river. - Elvesztette a fogást a kötélben, és a folyóba esett.

hold jelentése kifejezésekkel

hold-up jelentése: forgalmi akadály, fegyveres rablótámadás, útonállás

holding company holding-társaság, konszern, csúcsvállalat

hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth) habozik, tétovázik, tartózkodik valaki valamitől, visszatart valakit valamitől

hold forth (hosszasan) szónokol, előad, értekezik, papol, dumál

hold off késlekedik, elmarad, nem kezdődik el (eső, vihar, stb.), késleltet, elhalaszt, függőben tart

hold on állj! megállj! várj csak! várjon csak!, kitart (nehéz helyzetben), tart (telefonvonalat)

hold on (to sth/sb) | hold onto sth/sb tart valamit, nem enged el valamit, belekapaszkodik valamibe/valakibe

hold on to sth | hold onto sth megtart valamit, megtart/megőriz valakinek valamit, ragaszkodik valamihez

hold out eltart, kitart (valameddig), kitart, állja a sarat, túlél

hold out for sth kitart valami mellett

hold out on sb nem árul el valamit valakinek, elhallgat valaki elől valamit, nem ad oda valamit valakinek, visszatart valamit valakitől

hold out sth biztat, kecsegtet valamivel, ígér valamit

hold sb down lefog valakit, elnyom (személyt, népet, stb.)

hold sb to sth betartat valakivel (ígéretet), döntetlent vív ki (sport)

hold sb/sth back visszatart, feltartóztat, gátol, hátráltat, megakadályoz

hold sb/sth off elhárít, kivéd valamit, távol tart valakit/valamit

hold sb/sth up tart, megtámaszt, alátámaszt, feltart, feltart, feltartóztat, akadályoz, gátol, (példaként) felhoz, hivatkozik valamire, (nevetség, stb.) tárgyává tesz

hold sth against sb neheztel valakire valamiért, valamit valakinek felró, valakinek szemére hány

hold sth back eltitkol, elhallgat, visszafojt, magába fojt, féken tart

hold sth down lent/alacsony szinten tart, megtart (állást), visszafog valamit, halkabbra fog

hold sth in visszafojt, magába fojt valamit

További kifejezések

hold sth on tart/rögzít valamit valahova

hold sth out nyújt, odanyújt, odatart valamit

hold sth over elhalaszt, halogat, későbbre halaszt, elnapol, tovább tart műsoron

hold sth over sb sakkban tart valamivel valakit, rávesz valamivel valakit

hold together | hold sth together összetart, összefog, összeférő valamivel, következetes, logikus, egyben marad, nem esik szét, egyben tart

hold up jól bír valamit, erős marad

hold up sth (fegyverrel) kirabol (bankot, boltot, stb.)

hold with sth pártján áll, egyetért valakivel, helyesel valamit

Hold jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További hold példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: hold jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha hold jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.