hinder jelentése magyarul

Hinder jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Hinder magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

hinder jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: hinders, hindering, hindered

  • megakadályoz
  • meggátol

hinder jelentése példamondatokkal

She didn't come to help, but to hinder us. - Nem segíteni jött, hanem akadályozni minket.

Patronizing attitudes can hinder productive conversations. - A pártfogó attitűdök akadályozhatják a produktív beszélgetéseket.

Do your surroundings help you achieve your goals or hinder you? - Környezete segíti a céljait, vagy hátráltat?

If you cannot help us, don't at least hinder us. - Ha nem tud segíteni, legalább ne akadályozzon minket.

Make haste, lest you hinder my study. - Siess, nehogy akadályozd a tanulásomat.

Some difficulties hindered him from doing it. - Bizonyos nehézségek hátráltatták ebben.

His ignorance hindered us in our progress. - Tudatlansága akadályozott bennünket a fejlődésben.

Hinder jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További hinder példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: hinder jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha hinder jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.