highly jelentése magyarul

Highly jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Highly magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

highly jelentése határozószó gyakori

  • magasan, magas szinten
  • nagyon, igen

highly jelentése példamondatokkal

Giraffes live in herds and are highly social. - A zsiráfok csordákban élnek, és rendkívül szociálisak.

She's highly influenced by current trends. - Nagy hatással vannak rá az aktuális trendek.

History is a highly politicized subject. - A történelem erősen átpolitizált téma.

We cannot speak too highly of his great achievements. - Nem lehet túlságosan dicsérni nagyszerű eredményeit.

I know it's highly unlikely that we'll see any whales today. - Tudom, hogy nagyon valószínűtlen, hogy ma bálnákat látunk.

We cannot rate the picture highly enough. - Nem tudjuk elég magasra értékelni a képet.

This book is sold at a highly competitive price! - Ezt a könyvet rendkívül versenyképes áron értékesítjük!

highly jelentése kifejezésekkel

highly strung jelentése: ideges, zaklatott, ingerlékeny

Highly jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További highly példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: highly jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha highly jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.