high jelentése magyarul

High jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. High magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

high jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: higher, highest

 • magas
 • magasan fekvő/levő
 • nagyfokú, nagymérvű, erős
 • emelt
 • erős, világos
 • élénk, rikító (szín)
 • vezető, előkelő
 • magasztos, fenséges
 • emelkedett, felemelő
 • magas, vékony (hang)
 • feldobott, euforikus, kábult (kábítószertől, italtól, stb.)
 • (erősen) szagos, romlásnak induló (hús, étel)
 • megpuhult (vadhús)
 • magas (magánhangzó)

high jelentése határozószó közepesen gyakori

 • magasan, fent, felül
 • magasra
 • nagyon, igen, erősen, roppant
 • magas áron
 • magasan, magas hangon

high jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: highs

 • csúcs, csúcsérték
 • magas hang
 • csúcsteljesítmény
 • magas légköri nyomás, anticiklon
 • csúcs, csúcsérzés
 • feldobottság, eufória
 • középiskola (felső tagozat)
 • legfelső fokozat, csúcsfokozat (sebességváltóé)

high jelentése példamondatokkal

She graduated from high school last year. - Tavaly érettségizett.

How many teachers of Spanish are there at this high school? - Hány spanyol tanár van ebben a gimnáziumban?

In this high school, what person is the Spanish teacher? - Ebben a gimnáziumban melyik személy a spanyol tanár?

Many housewives complain about high prices. - Sok háziasszony panaszkodik a magas árakra.

His salary is high, but he is a great teacher. - Magas a fizetése, de nagyszerű tanár.

Both of my kids have already graduated from high school. - Mindkét gyerekem már érettségizett.

He arrived at the hospital with a very high fever. - Nagyon magas lázzal érkezett a kórházba.

high jelentése kifejezésekkel

high-speed jelentése: négysebességű, gyorsjáratú, nagy fordulatszámú, gyorsan kötő, gyors forgású, sebességi

high-end jelentése: felső kategóriás

high-level jelentése: magas szintű

high-quality magas minőségű

high-tech jelentése: csúcstechnológiás, csúcstechnológiát alkalmazó/képviselő, modern (stílus/anyaghasználat) (építészet/belsőépítészet)

high-performance nagy teljesítményű

high-pitched jelentése: éles (hang), meredek, magas

high-ranking magas rangú, magas állású

high-risk jelentése: nagy kockázatú

high-class jelentése: elsőrendű, kiváló, osztályon felüli

high-flying magasan repülő, magasra jutott (tudományban/üzleti életben)

high-grade jelentése: kiváló minőségű

high-handed jelentése: fölényes, fölényeskedő, lekezelő, önkényes, önkényeskedő

high-heeled magas sarkú

high-minded emelkedett szellemű, nemes lelkű, fennkölt, gőgös, kevély, büszke

high-powered jelentése: nagy teljesítményű (gép), nagy hatalommal/befolyással rendelkező (ember), nagy dinamizmussal/tetterővel rendelkező (ember), nagy felelősséget igénylő (munka)

high-rise jelentése: sokemeletes (épület), a normálisnál magasabb (valami)

high command hadvezetőség

high explosive nagy erejű robbanószer, nagy feszítőerejű robbanószer

high heels magas sarkú cipő

high jinks dorbézolás, mulatás, mulatozás, vidám szórakozás

További kifejezések

high jump magasugrás

high life előkelő társaság, előkelő világ, nagyvilági élet

high noon fényes nappal

high pressure jelentése: nagy nyomás, magas légköri nyomás

high road országút, főútvonal

high roller nagy tétekben játszó, nagyban költekező

high school középiskola

high seas nyílt tenger

high street főutca, főút

high table tanárok asztala, előkelőségek asztala

high tea uzsonna

high tide tetőfok, kulminálás

high water dagály, ár, áradás

high-flyer jelentése: magasra jutott/törő ember (tudományban/üzletben)

high-rise jelentése: toronyház, sokemeletes épület

high-stepper táncos lábú ló, peckes járású ló, lábait emelgető ló, gangos járású személy, nagyvilági ember

high-up jelentése: magas rangú személy, nagyfejű

higher animals felsőbbrendű állatok, magasabb rendű állatok

higher education jelentése: főiskolai oktatás, főiskolai nevelés, felsőoktatás

higher mathematics magasabb matematika

higher-up magas állású személy, vezető állású személy, magas rangú személy

high-born előkelő származású

high-flown jelentése: fellengzős, dagályos, grandiózus, bombasztikus (stílus, beszéd)

high-octane nagy oktánszámú

high-priced sokba kerülő, drága

high-sounding hangzatos, fellengzős, hatásvadász

high-spirited jelentése: jókedvű, eleven, vidám

high-stepping táncos lábú, gyors járású, lábait emelgető, kényesen járó, peckesen járó

high-strung ideges, feszült

high-toned magas színvonalú, magasröptű, emelkedett hangú, feszített idegzetű, feszült idegállapotban levő, elsőosztályú, finom, előkelő, választékos elegáns

knee-high jelentése: térdig érő

shoulder-high vállmagasságban, vállmagasságú

sky-high jelentése: égig érő, égbenyúló, égig, fel az égig

waist-high derékig érő

high-handedly jelentése: önkényesen

High jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További high példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: high jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha high jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.