hardship jelentése magyarul

Hardship jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Hardship magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

hardship jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: hardships

  • nehézség
  • viszontagság
  • nélkülözés
  • baj
  • fáradság
  • megpróbáltatás
  • teher

hardship jelentése példamondatokkal

The prisoners would have to go through yet one more hardship. - A foglyoknak még egy nehézségen kell keresztülmenniük.

Thanks to your advice, I got over the hardship. - Tanácsának köszönhetően túljutottam a nehézségeken.

Everybody in the office knows about his hardship. - Az irodában mindenki tud a nehézségeiről.

Many great men went through hardship during their youth. - Sok nagyszerű ember ment át nehézségeken fiatalkorában.

Years of hardship had not caused him to lose his faith. - A nehézségek évei nem veszítették el hitét.

We pulled together to get out of hardship. - Összefogtunk, hogy kijussunk a nehézségekből.

They had to endure great hardship during the war. - A háború alatt nagy nehézségeket kellett elviselniük.

Hardship jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További hardship példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: hardship jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha hardship jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.