hand jelentése magyarul

Hand jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Hand magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

hand jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: hands

 • kéz
 • (kezet formázó) fürt, csomó
 • mutató (óráé, jelzőkészüléké)
 • valaki kezei (átv.) (hatalom, irányítás)
 • valaki keze munkája/műve
 • munkás, segédmunkás
 • leosztás, kártyaleosztás
 • marok (lómérték, 10,16 cm)

hand jelentése ige gyakori

Ragozása: hands, handing, handed

 • átad, átnyújt, odaad
 • eljuttat, kézbesít
 • kézen fogva vezet
 • bevon, felteker (vitorlát)

hand jelentése példamondatokkal

Be sure to hand in your homework by tomorrow. - Holnapig mindenképpen add le a házi feladatodat.

Put up your hand if you don't have a book. - Tegye fel a kezét, ha nincs könyve.

On the other hand, there are some disadvantages. - Másrészt van néhány hátránya.

I always keep three dictionaries at hand. - Három szótárat mindig kéznél tartok.

I burnt my hand while pouring hot water. - Forró víz öntése közben megégettem a kezem.

Would you mind giving me a hand with these suitcases? - Segítene nekem ezekkel a bőröndökkel?

Can you lend me a hand with this project? - Segítene nekem ebben a projektben?

hand jelentése kifejezésekkel

second-hand másodkézből származó; használt, használt (kereskedés), másodkézből származó, közvetett (információ, tapasztalat, stb.)

first-hand jelentése: első kézből való

empty-handed jelentése: üreskezű, üres kézzel maradt

even-handed elfogulatlan, pártatlan, igazságos, méltányos

hand-to-hand közel- (-harc), kézi- (-tusa)

heavy-handed jelentése: vaskezű, zsarnoki, ügyetlen, esetlen

high-handed jelentése: fölényes, fölényeskedő, lekezelő, önkényes, önkényeskedő

single-handed jelentése: egyedül, segítség nélkül

hand-pick kézzel kiválogat, kézzel tisztít

four-in-hand négylovas hintó, négylovas fogat, nyakkendő, lapos széles nyakkendő

glad hand (US) barátságosan üdvözöl

hand baggage kézipoggyász

hand grenade kézigránát

hand luggage kézipoggyász

hand tool kéziszerszám

hand-me-down jelentése: készruha, konfekcióáru, konfekciós ruha, használt ruha, ócska ruha

hour hand óramutató

minute hand percmutató

old hand tapasztalt vén róka, fegyenc, tapasztalt őserdei munkás, tapasztalt őserdei lakó

right-hand man jobb oldalon álló ember, jobb szárnyon álló ember, jobb keze valakinek, bizalmi ember, nélkülözhetetlen ember

second hand jelentése: másodpercmutató

További kifejezések

ham-handed nagy ügyetlen kezű

one-handed félkezes, félkezű, fél kézzel használható

open-handed tenyeres, tenyérrel történő, bőkezű, adakozó

red-handed véres kezű, rózsaszín kezű, rózsaszín tenyerű

short-handed túl kevés emberrel rendelkező, túl kevés munkással rendelkező

two-handed kétkezes, két kézzel használható

second-hand másodkézből származóan; használtan, másodkézből, hallomásból; közvetetten

hand sb over to sb átad valakit valakinek (telefonon, hírműsorban, stb.)

hand sb/sth over (to sb) (hivatalosan) átnyújt, átad

hand sth around/round körülkínál, körbead valamit

hand sth back (to sb) visszaad, visszajuttat (valakinek)

hand sth down (to sb) ráhagy, átad, továbbad, hagyományoz (szokást, kinőtt ruhát, stb.), (hivatalosan) bejelent, döntést hoz

hand sth in (to sb) benyújt, bead, lead (illetékesnek)

hand sth on (to sb) átad, továbbad (valakinek)

hand sth out (to sb) kioszt (valakiknek valamit), osztogat (tanácsot, büntetést, stb.)

hand sth over (to sb) | hand over (to sb) | hand sth over (to sb) átruház (pozíciót, hatalmat, felelősséget, stb.)

Hand jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További hand példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: hand jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha hand jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.