grant jelentése magyarul

Grant jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Grant magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

grant jelentése ige gyakori

Ragozása: grants, granting, granted

 • engedélyez
 • megenged
 • meghallgat
 • teljesít
 • eleget tesz
 • adományoz
 • elfogad
 • elismer
 • átruház
 • engedményez
 • folyósít
 • nyújt
 • kiutal

grant jelentése főnév gyakori

Többes száma: grants

 • adomány
 • segély
 • megadás
 • engedélyezés
 • adományozás
 • átruházás
 • átruházási okirat
 • engedményezési okirat
 • elindul
 • szubvenció

grant jelentése példamondatokkal

He received a grant to study in Germany. - Ösztöndíjat kapott, hogy Németországban tanulhasson.

The woman was awarded a grant of one thousand euros. - A nő ezer eurós támogatást kapott.

We regret that we are unable to grant your request. - Sajnáljuk, hogy nem tudtuk teljesíteni kérését.

He will grant permission for you to go out. - Ő megadja az engedélyt, hogy kimenj.

For rescuing me, I shall grant you one wish. - Megmentésemért egy kívánságomat teljesítem.

Only an early death grants eternal youth. - Csak a korai halál ad örök fiatalságot.

Granting that he was drunk, his conduct cannot be excused. - Ittas voltát megállapítva magatartása nem menthető.

grant jelentése kifejezésekkel

grant-maintained állami (kormányzati) (iskola)

Grant jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További grant példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: grant jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha grant jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.