good jelentése magyarul

Good jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Good magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

good jelentése melléknév nagyon gyakori

Fokozása: better, best

 • jó minőségű
 • jó, erényes
 • jó, élvezetes
 • jó, alapos
 • jó, érvényes

good jelentése főnév gyakori

 • a jó, a helyes
 • előny, haszon
 • áruk, árucikkek
 • javak, ingóságok, vagyon
 • teheráru
 • eredeti áru

good jelentése határozószó nem gyakori

 • jól

good jelentése példamondatokkal

These guys knew how to have a good time. - Ezek a srácok tudták, hogyan kell jól érezni magukat.

He is on good terms with his classmates. - Jó viszonyban van az osztálytársaival.

I think this medicine will do you a lot of good. - Szerintem ez a gyógyszer sok jót fog tenni neked.

Do you know of any good Japanese movies to watch? - Tudsz jó japán filmeket nézni?

Good morning, right now I have ice cream. - Jó reggelt, most van jégkrémem.

I've never been very good at playing the piano. - Soha nem voltam túl jó zongorázni.

Her work in school warranted her good grades. - Iskolai munkája igazolta a jó jegyeit.

good jelentése kifejezésekkel

good-looking jelentése: csinos, vonzó, jóképű

good-humoured kedélyes, jókedvű, derűs, jóságos, jóindulatú, nem bántó, bántó célzat nélküli

good-natured jelentése: jóindulatú, jó természetű, jólelkű, szívélyes, szeretetre méltó, engedékeny, kedélyes

Good Friday nagypéntek

best man vőlegény tanúja, vőfély

better half házastárs, feleség, oldalborda

good faith jóhiszeműség

good humour jókedv, jó természet, derűs hangulat, derűs természet, barátságos egyéniség, barátságos természet, szeretetreméltó természet

good looks csinos arc, csinos külső, szép arc, szép külső

good money jó pénz, magas bér, magas munkabér, magas kereset, nagy bér

good nature jóindulat, előzékenység

good sense józan ítélet, józan ítélőképesség, természetes ész, józan ész

good-for-nothing jelentése: haszontalan

good-neighbourliness jószomszédi viszony, jó szomszédság

good-hearted jó érzésű

good-living erkölcsös, jámbor, jó erkölcsű

good-sized jókora

good-tempered jó természetű, nyugodt természetű, barátságos természetű, szívélyes

no-good jelentése: hasznavehetetlen, értéktelen (ember)

good afternoon jó napot!, jó napot kívánok! (köszönés)

good evening jó estét!, jó estét kívánok! (köszönés)

További kifejezések

good morning jó reggelt! jó reggelt kívánok! (köszönés)

Good jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További good példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: good jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha good jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.