go jelentése magyarul

Go jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Go magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

go jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: went, past participle: gone, s3/-ing: goes, going

 • megy
 • elmegy, elindul
 • valamivé válik
 • halad, folyik valahogy
 • megy valamihez, jól illik valamihez
 • megy, jár, működik (gép, óra, stb.)
 • belemegy (felhasználásra kerül valahova, valamibe)
 • való valahova
 • hangzik/szól valahogy (pl. történet, dal, stb.)
 • WC-re megy
 • megy és ... (bosszankodás kifejezése)

go jelentése főnév gyakori

Többes száma: goes

 • próbálkozás, kísérlet
 • soron levés, következés
 • forduló, adag, alkalom
 • elevenség, lendület, energia
 • nyüzsgés
 • tényállás, helyzet
 • valamilyen betegség támadása
 • jóváhagyott vállalkozás/kezdeményezés

go jelentése melléknév nem gyakori

 • megfelelően működő

go jelentése példamondatokkal

What's the cheapest place to go on vacation? - Hol lehet a legolcsóbb nyaralni?

I wish I could go to the concert with you. - Bárcsak el tudnék menni veled a koncertre.

Are you sure you don't want to go swimming with us? - Biztos, hogy nem akarsz velünk úszni?

Her father wouldn't allow her to go to the cinema alone. - Az apja nem engedte, hogy egyedül menjen moziba.

They asked their father whether they could go to the cinema. - Megkérdezték apjukat, hogy elmehetnének-e moziba.

He could not go out because of a bad storm. - Egy nagy vihar miatt nem tudott kimenni.

Where do fish go when it freezes outside? - Hová mennek a halak, ha kint fagy?

go jelentése kifejezésekkel

go-ahead jelentése: rámenősség, erélyesség

go-between jelentése: közvetítő, közbenjáró

easy-going jelentése: kényelmes, lezser, nyugis

go-cart kézikocsi

go-getter rámenős ember, erőszakos ember, törtető, akarnok

go-kart jelentése: gokart

go-slow jelentése: munkalassítás

going-over gyors vizsgálat, futó vizsgálat, átnézés, helyszíni szemle, bejárás, átvizsgálás, átismétlés, fejmosás, letolás

merry-go-round jelentése: körhinta

go-ahead jelentése: mozgékony, rámenős, vállalkozó, életrevaló, erélyes, agilis

go-go aktív, mozgékony

happy-go-lucky jelentése: gondtalan, nemtörődöm, könnyelmű, felelőtlen

ocean-going jelentése: óceánjáró

stop-go megáll-elindul, szaggatott (pl. forgalom)

touch-and-go kockázatos, kétesélyes

go about gyakran valamilyen, gyakran viselkedik valahogy

go about sth folytat valamit, elfoglalja magát valamivel, hozzáfog valamihez, nekilát valaminek

go after sb követ valakit, üldöz valakit

go after sb/sth jár valaki/valami után (próbálja megszerezni)

go against sb ellenére van valakinek, ellene szól valakinek, hátrányára van valakinek

go against sb/sth ellenáll valakinek/valaminek, szembeszáll valakivel/valamivel

További kifejezések

go against sth ellentétben áll valamivel, nem fér össze valamivel

go ahead előre megy, előre halad, megkezdődik valami, nekilátnak valaminek

go ahead (with sth) nekilát valaminek, csináld csak! folytasd csak!

go along folytat, halad, fejlődik

go along with sb/sth egyetért valakivel/valamivel

go around/round forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran valamilyen, gyakran viselkedik valahogy, kézről-kézre jár, körben jár

go around/round (to ...) benéz/beugrik valahova/valakihez

go at sb rátámad valakire, nekitámad, nekimegy valakinek

go at sth hozzálát, nekifog valaminek, keményen dolgozik valamin

go away elmegy, eltávozik valahonnét/valakitől, elmegy valahova (üdülni), elillan, eltűnik

go back valamennyi ideje ismerik egymást

go back (to ...) visszatér (valahova), visszamegy (valahova)

go back (to sth) visszatér (témára), valami óta létezik/van

go back on sth visszavon, visszaszív, megszeg (ígéretet), meggondol, megtagad (korábbi álláspontot)

go backto sth visszatér valamihez, folytat valamit

go before előzőleg létezett/történt

go before sb/sth valaki/valami elé kerül (döntésre, vitára, stb.)

go beyond sth meghalad, túlhalad valamit

go by múlik, telik (idő), elhalad

go by sth valami által vezetve/irányítva, valamiből következtetést levonva

go down leesik, ledől (a földre), elsüllyed, lemegy, lenyugszik (nap), lemegy, lecsúszik (étel/ital), lemegy, alacsonyabb lesz (ár, hőmérséklet, stb.), leromlik/csökken (minőség), (ideiglenesen) leáll (számítógép)

go down (from ...) elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy

go down (in sth) le van írva (valamiben), megörökítik/emlékeznek róla valahogy

go down (to ...) (from ...) lemegy valahova valahonnét (délre, városból valahova, stb.)

go down (to sb) megver, legyőz (valakit) (versenyben)

go down on sb orális szexet csinál valakinek

go down with sth megbetegszik (valamiben), megkap, elkap (betegséget)

go for sb megtámad valakit, rátámad valakire, nekitámad valakinek

go for sb/sth vonatkozik valakire/valamire, elmegy valakiért/valamiért, vonzódik valakihez/valamihez, szeret/preferál valakit/valamit

go for sth választ valamit, belevág valamibe, nekivág valaminek, hajt/ráhajt valamire

go in bemegy valahova, elbújik (nap)

go in for sth jelentkezik (vizsgára), benevez (versenyre), kedvét leli valamiben, érdeklődik valami iránt, (rendszeresen) foglalkozik valamivel, részt vesz valamiben

go in with sb beszáll/csatlakozik valakihez (egy vállalkozásba)

go into sth nekimegy valaminek, beleütközik valamibe (jármű), elindul valamerre (jármű, vezető), belép valahova, csatlakozik (szervezethez), belekezd valamibe, viselkedni kezd valahogy, belemerül valamibe, gondosan megvizsgál/részletez valamit, belemegy valamibe, ráfordításra kerül valamibe

go off elmegy, eltávozik valahova, elsül, felrobban, aktiválódik, beindul (riasztó), megszűnik, nem működik tovább (áram, világítás, stb.), elalszik, megromlik (étel), leromlik, gyengül (minőség)

go off sb/sth már nem szeret/kedvel valakit/valamit, elveszti az érdeklődését valami/valaki iránt, felhagy valakivel/valamivel

go off with sb lelép valakivel (elhagy valakiért valakit)

go off with sth lelép valamivel (ellop valamit)

go on színre lép (előadó), cserejátékosként belép, működni kezd (áram, világítás,stb.), múlik, telik (idő), történik, folyik valami, tovább megy, folytatódik (helyzet, állapot), folytat (beszédet), rajta! gyerünk!

go on (about sb/sth) hosszasan/egyfolytában beszél (valakiről/valamiről)

go on (ahead) előre megy

go on (at sb) nekimegy valakinek, lehord valakit

go on (with sth) folytat/továbbcsinál valamit

go on doing sth (megállás nélkül) folytat valamit

go on sth valamire alapoz (véleményt, döntést)

go on to do sth (valamit) folytat valamivel

go on to sth tovább megy valamire, rátér (a következőre)

go out eljár (társaságba, szórakozni), apály van, kimegy, elküldik (levelet, stb.), kimegy, adásban van, kimegy (hír, információ), kialszik (tűz, fény)

go out (of sth) kiesik (versenyből), kimegy (a divatból/használatból)

go out of sb/sth megszűnik valakiben/valamiben valami (érzés, tulajdonság, stb.), eltűnik valakiből/valamiből valami

go out with sb | go out (together) jár valakivel, együtt jár valakivel (partnerkapcsolatban)

go over (to ...) átmegy, átkel

go over sth átnéz, átvizsgál valamit, átvesz, átismétel

go over to sb/sth átvált valakihez/valamire (közvetítés)

go over to sth átpártol, átáll

go through keresztülmegy, hivatalosan elfogadják (törvényt, szerződést, stb.)

Go jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További go példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: go jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha go jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.