gloomy jelentése magyarul

Gloomy jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Gloomy magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

gloomy jelentése melléknév közepesen gyakori

Fokozása: gloomier, gloomiest

  • sötét
  • homályos
  • mélabús
  • komor
  • borús
  • bús
  • nyomasztó

gloomy jelentése példamondatokkal

He became serious and gloomy in the face. - Komoly és komor arc lett.

This book is predominated by dark and gloomy tone. - Ezt a könyvet a sötét és komor tónusok dominálják.

There are a lot of gloomy sentences today. - Sok komor mondat van ma.

Is black too gloomy a colour to wear in spring? - A fekete túl komor szín ahhoz, hogy tavasszal viseljem?

It casts a gloomy shadow over everything. - Komor árnyékot vet mindenre.

The general appearance of the economy is gloomy. - A gazdaság általános megjelenése komor.

Don't be so gloomy about the future. - Ne légy olyan komor a jövőt illetően.

Gloomy jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További gloomy példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: gloomy jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha gloomy jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.