give jelentése magyarul

Give jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Give magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

give jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: gave, past participle: given, s3/-ing: gives, giveing, giving

  • ad, ajándékoz
  • okoz, kivált valamit; nyújt valamit
  • tesz/csinál valamit
  • (eredményül/produktumként) hoz, ad, szolgáltat
  • (érvényesnek/megérdemeltnek) tart
  • megad, közöl
  • hajlik, nyúlik, megvetemedik

give jelentése főnév nem gyakori

  • rugalmasság, hajlékonyság (átv. is)

give jelentése példamondatokkal

Don't you think that it's about time to give up? - Nem gondolja, hogy ideje feladni?

I told her to give up on that crazy thought. - Mondtam neki, hogy hagyjon fel ezzel az őrült gondolattal.

I don't want to give anything to anyone. - Senkinek nem akarok adni semmit.

Give your teeth some love with a good brushing. - Szeresse meg fogait egy jó fogmosással.

I give you five minutes to solve this problem. - Öt percet adok a probléma megoldására.

I'm sure he can give you a good game of tennis. - Biztos vagyok benne, hogy jó teniszjátékot tud adni neked.

He never fails to give her a birthday present. - Soha nem mulasztja el, hogy születésnapi ajándékot adjon neki.

give jelentése kifejezésekkel

given name utónév, keresztnév

prize-giving jelentése: jutalomkiosztás

God-given istenadta, isten kegyelméből való

health-giving gyógyhatású

life-giving életet adó, életet osztó, éltető, életadó, felfrissítő

give in (to sb/sth) megadja magát, felad (küzdelmet), enged, beadja a derekát

give off sth kibocsát/áraszt valamit (szagot, fényt, stb.)

give on to/onto sth néz/kilátása van valahova/valamire, közvetlenül valahova vezet (pl. folyosó)

give oneself over to sth | give oneself up to sth átadja magát valaminek, alárendeli magát valaminek

give out végére jár, kifogy, kimerül (készlet), felmondja a szolgálatot

give out sth kibocsát/áraszt valamit (szagot, fényt, stb.), közzétesz, közvetít valamit

give over hagyd abba

give sb away menyasszonyt átadja a vőlegénynek

give sb back sth | give sth back (to sb) visszaad valamit (a tulajdonosának), visszaad valamit (újra birtokolhat valamit)

give sb up lemond valakiről (hogy megváltozik/előkerül), megválik valakitől

give sth away ajándékba ad valamit, átad (díjat), (gondatlanul) előnyhöz juttat

give sth in (to sb) benyújt, bead valamit (valakinek)

give sth out bejelent, közhírré tesz, közzétesz

give sth over to sth használják valamire

give sth up abbahagy valamit, felhagy valamivel, feladja az idejét (valami másra)

give sth up (to sb) átad, átenged (valakinek)

További kifejezések

give sth/sb away elárul valakit/valamit

give up felad valamit, lemond valamiről

give up on sb lemond valakiről (hogy megváltozik), lemond valakiről (hogy előkerül), elveszettnek tekint valakit

give yourself up to sth átadja magát valaminek, alárendeli magát valaminek

give yourself/sb up (to sb) felad valakit, feladja magát (valakinek)

Give jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További give példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: give jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha give jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.