from jelentése magyarul

From jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. From magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

from jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből (térbeli, sorrendbeli kiindulópont)
 • -tól, -től (távolság valamitől)
 • -tól, -től (kezdő időponttól)
 • -ból, -ből (eredet, származás)
 • -ből, -ből (keletkezési idő jelzése)
 • -ról, -ről, -ból, -ből (az kiinduló értékről/állapotból)
 • -tól, -től, -ből, -ből (egy adott pozícióból/nézőpontból)
 • -ból, -ből (készül/van valamiből)
 • -ről, -ről, -tól, -től (eltávolítás, elválasztás)
 • -tól, -től (megelőzés, védelem valamitől)
 • -tól, -től, miatt, következtében
 • -ból, -ből (információforrás)
 • -tól, -től (megkülönböztetés/összehasonlítás jelzése)

from jelentése példamondatokkal

There are lots of benefits from travelling abroad. - A külföldi utazás számos előnnyel jár.

I'm likely to be excused from doing that. - Valószínűleg felmentést kapok ettől.

What's the fastest way to get to the airport from here? - Hogyan lehet a leggyorsabban eljutni innen a repülőtérre?

Lots of bugs started to crawling in from somewhere. - Sok hiba kezdett bemászni valahonnan.

We are battling creatures from another world. - Egy másik világ lényeivel küzdünk.

I don't think you could stop that from happening. - Nem hiszem, hogy meg tudná akadályozni, hogy ez megtörténjen.

I think I'll come here every Monday from now on. - Azt hiszem ezentúl minden hétfőn ide fogok jönni.

from jelentése kifejezésekkel

back away (from sb/sth) elhátrál valami/valaki elől

back down (on/from sth) visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol

back off (from sth) meghátrál, visszavon (véleményt, stb.), visszakozik, visszatáncol, visszavonul, lehiggad, lejjebb veszi a hangot

be left over (from sth) marad, megmarad (valamiből)

change over (from sth) (to sth) áttér, átvált

come away (from sth) leválik, lejön, letörik, leszakad

come down (from ...) elhagyja az egyetemet (végez/vakációra)

come down (from ...) (to ...) lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)

come from ... ... -ból jön, ...-ból származik

come from sth származik/jön valahonnét, készítik valamiből

come of/from sth az eredménye valaminek, valamiből ered

come over (to ...) (from ...) átmegy, átutazik (valahova messzire)

come up (to ...) (from ...) felmegy valahova (délről/nagyobb helységbe)

draw back (from sth/from doing sth) visszakozik, habozik

draw sth from sb/sth vesz/szerez valamit valahonnan

get away (from ...) szabadul, elszabadul valahonnét, megszökik, elszökik, elmenekül valahonnét, eltávozik valahonnét

go down (from ...) elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy

go down (to ...) (from ...) lemegy valahova valahonnét (délre, városból valahova, stb.)

go up (to ...) (from ...) felmegy (valahova valahonnét) (északra, nagyobb városba, stb.)

hear from sb | hear sth from sb hírt/levelet/telefonhívást kap valakitől

hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth) habozik, tétovázik, tartózkodik valaki valamitől, visszatart valakit valamitől

További kifejezések

issue from sth kijön, kiáramlik

keep away (from sb/sth) távol tartja magát, távol marad (valakitől/valamitől)

keep back (from sb/sth) távol marad valakitől/valamitől

keep from sth | keep yourself from sth megáll valamit (nem tesz meg valamit), tartózkodik valamitől

keep sb back (from sb/sth) távol tart valakit, visszatart valakit (valakitől/valamitől)

keep sb from sth megakadályoz/meggátol valakit valamiben, visszatart valakit valamitől

keep sb/sth away (from sb/sth) távol tart valakit/valamit (valakitől/valamitől)

keep sth back (from sb) elhallgat/eltitkol valamit, visszatart valamit

keep sth from sb elhallgat/eltitkol valamit valaki elől

keep sth from sth kiküszöböl/kihagy valamiből valamit

lead off (from) sth egy helyről indul/kiindul, elvezet valami valahonnét

look up (from sth) felnéz, feltekint (valamiről)

put out (to .../from ...) kihajózik, kifut (hajó)

run away (from sb/...) elrohan, elszalad valahonnét, elmenekül, elszökik valahonnét

run away from sth elfut/elszalad valami elől (átv.)

screw sth from/out of sb kifacsar, kicsikar valamit valakiből

set sb/sth apart (from sb/sth) megkülönböztet valakit/valamit (valakitől/valamitől)

set sth back (from sth) valamilyen távolságra elhelyez (valamitől) (épületet)

spin off (from sth) | spin sth off (from sth) kipattan valamiből (valami új/váratlan dolog)

split away/off (from sth) | split sth away/off (from sth) lehasít, leszakít, lehasad, leszakad

stand back (from sth) hátravonul, visszahúzódik, hátrább áll, hátrébb helyezkedik el valamitől, kívülről nézve gondol át egy helyzetet

stand out (from/against sth) szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik

stem from sth ered valamiből

take away from sth elvesz valamiből, lebecsül, becsmérel valamit

take over (from sb) | take sth over (from sb) átvesz, átvállal valamit valakitől, átveszi a hatalmat (párt, ország, stb. felett)

take over (from sth) fölébe kerül valaminek, uralkodóvá válik (nagyobb/fontosabb, stb. lesz), helyettesít valamit

turn sb away (from sth) visszafordít (valahonnét), nem enged be valahova

turn sb out (of/from sth) kidob, kikerget valakit (valahonnét)

want sth from/out of sth/sb akar/vár valamit valakitől/valamitől

From jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További from példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: from jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha from jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.