fly jelentése magyarul

Fly jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Fly magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

fly 1 jelentése ige gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: flew, past participle: flown, s3/-ing: flies, flying

 • repül, száll, szálldos
 • siet, rohan
 • fut, elfut, elmenekül, szökik, megszökik
 • lebeg, lobog (haj, zászló, stb.)
 • elereszt, felröpít (sólymot)
 • vezet (repülőgépet)
 • repülőgépen visz/szállít
 • elmenekül, megszökik (országból)

fly 1 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: flies

 • légy
 • konflis
 • (rejtett) hasíték, slicc
 • gombolás (nadrágon)
 • sátorlap
 • himba, himbakar

fly 2 jelentése melléknév nem gyakori

Fokozása: flyer, flyest

 • fortélyos
 • agyafúrt

fly jelentése példamondatokkal

If I could, I would let every caged bird fly free. - Ha tehetném, minden ketrecbe zárt madarat szabadon repülnék.

Are you sure you know how to fly this plane? - Biztos, hogy tudja, hogyan kell repülni ezzel a géppel?

Since she was afraid of crashes, she didn't fly in airplanes. - Mivel félt a balesetektől, nem repült repülőgépen.

You can fly across America in about five hours. - Körülbelül öt óra alatt átrepülheti Amerikát.

If it were not for the air, planes could not fly. - Ha nem lenne a levegő, a repülőgépek nem tudnának repülni.

It is dangerous to fly in this heavy fog. - Ebben a sűrű ködben veszélyes repülni.

I am watching an airplane fly over the buildings. - Egy repülőgépet nézek az épületek felett.

fly jelentése kifejezésekkel

high-flying magasan repülő, magasra jutott (tudományban/üzleti életben)

fly swatter légycsapó

fly-past jelentése: légi szemle, repülőfelvonulás

flying boat vízi repülőgép

flying buttress jelentése: gyámív, támív, külső támív

flying fish repülőhal

flying fox óriási gyümölcsevő denevér, csillepálya, drótkötélpálya

flying officer repülőfőhadnagy

flying saucer repülő csészealj

flying squad rendőrségi járőr, járőrkocsi, országúti járőrkocsi

flying start mozgó rajt, mozgó start, repülőrajt

flying visit gyors látogatás, röpke látogatás, rövid időzés, futó időzés

fruit fly bormuslinca, gyümölcslégy, gyümölcsmoly

high-flyer jelentése: magasra jutott/törő ember (tudományban/üzletben)

kite-flying sárkányeregetés, közvélemény tesztelése

fly-by-night jelentése: megbízhatatlan, tisztességtelen (üzleti vállalkozás)

high-flown jelentése: fellengzős, dagályos, grandiózus, bombasztikus (stílus, beszéd)

Fly jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További fly példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: fly jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha fly jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.