find jelentése magyarul

Find jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Find magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

find jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: found, past participle: found, s3/-ing: finds, finding

  • rátalál, rábukkan, felfedez (véletlenül/váratlanul)
  • jelenlevőnek/fellelhetőnek azonosít valamit valahol
  • elér/megérkezik valahova

find jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: finds

  • (régészeti) lelet
  • felfedezett (érdekes/tehetséges valaki)

find jelentése példamondatokkal

We weren't really expecting to find anything. - Nem igazán számítottunk arra, hogy találunk valamit.

Do you try to find symbols in your night dreams? - Próbálsz szimbólumokat találni éjszakai álmaidban?

I looked everywhere, but I couldn't find it. - Mindenhol kerestem, de nem találtam.

She looked for her children, but couldn't find them anywhere. - Kereste a gyerekeit, de nem találta sehol.

I find clowns much scarier than vampires or ghosts. - A bohócokat sokkal ijesztőbbnek találom, mint a vámpírokat vagy a szellemeket.

I never bothered to find out who did that. - Soha nem törődtem azzal, hogy megtudjam, ki tette ezt.

I'm sure you can find something to eat in the refrigerator. - Biztosan találsz valami ennivalót a hűtőben.

find jelentése kifejezésekkel

new-found újonnan felfedezett/feltalált, újonnan elért/elnyert

fact-finding jelentése: tényfelmérő, tényfeltáró

fault-finding szőrszálhasogatás, kicsinyesség

find for/against sb valaki javára/ellenére dönt (bíróság)

find out (about sth/sb) | find out sth (about sth/sb) rájön valamire, megtud valamit, megtudakol, megérdeklődik valamit, kiderít valamit

find sb out kiismer valakit

Find jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További find példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: find jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha find jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.